(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mở Trung Tâm Bảo Hành Sản Phẩm Electrolux tại Tây Ninh
Người hỏi : Electrolux Việt Nam     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/06/2017 - 01 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 09/06/2017 - 09 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỗ trợ / hỏi đáp cho đơn vị mình hỏi như sau:

Hiện tại Electrolux Việt Nam muốn mở 1 Trung Tâm Bảo Hành Máy Giặt Electrolux tại Tây Ninh, với chức năng là sửa chữa máy giặt electrolux cũng như bảo hành các thiết bị của hãng electrolux, thì cần những thủ tục gì và liên hệ với cơ quan nào để đăng ký ?

Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 15/06/2017 - 15 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Công ty TNHH Electrolux Việt Nam có thể lập chi nhánh tại tỉnh Tây Ninh với chức năng là sửa chữa máy giặt electrolux cũng như bảo hành các thiết bị của hãng.

Thủ tục thành lập chi nhánh được quy định tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/ 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Thông báo lập Chi nhánh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công
ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78 ngày 14/09/ 2015 của người đứng đầu chi nhánh;

Về ngành nghề kinh doanh: Căn cứ Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014: Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp;

Tuy nhiên Công ty TNHH Electrolux Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh.

Thời gian cấp mới là 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí đăng ký kinh doanh là 200.000 đồng;

          Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh hoặc qua mạng Internet www.dangkykinhdoanh.gov.vn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mở Trung Tâm Bảo Hành Sản Phẩm Electrolux tại Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỗ trợ / hỏi đáp cho đơn vị mình hỏi như sau:

Hiện tại Electrolux Việt Nam muốn mở 1 Trung Tâm Bảo Hành Máy Giặt Electrolux tại Tây Ninh, với chức năng là sửa chữa máy giặt electrolux cũng như bảo hành các thiết bị của hãng electrolux, thì cần những thủ tục gì và liên hệ với cơ quan nào để đăng ký ?

Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỗ trợ / hỏi đáp cho đơn vị mình hỏi như sau:

Hiện tại Electrolux Việt Nam muốn mở 1 Trung Tâm Bảo Hành Máy Giặt Electrolux tại Tây Ninh, với chức năng là sửa chữa máy giặt electrolux cũng như bảo hành các thiết bị của hãng electrolux, thì cần những thủ tục gì và liên hệ với cơ quan nào để đăng ký ?

Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: