(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hành dân trong việc xác minh hộ tịch
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/06/2017 - 11 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 08/06/2017 - 10 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

việc xác minh hộ tịch làm giấy khai sinh và giấy kết hôn là nhiệm vụ của công chức tư pháp xã nhưng các công chức xã lại bắt dân tự cầm giấy xác minh đi đến công an huyện hoặc đến UBND xã để xác minh cho mình. công việc này là cảu UBND xã địa đei65n UBND xã là công chức tư pháp xã. việc hành dân kiểu này gửi đến phòng tư pháp huyện châu thành, xin chấn chỉnh các công chức  tư pháp xã thuộc phòng mình quản lý về lĩnh vực tư pháp. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 12/06/2017 - 09 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành, trả lời câu hỏi của quý ông/bà như sau:

Việc lập phiếu xác minh tàng thư của UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành thường áp dụng với những trường hợp đương sự yêu cầu đăng ký khai sinh quá hạn (người lớn tuổi), đăng ký lại khai sinh nhưng thông tin không rõ ràng, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh hoặc không cung cấp được giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên.

Theo điểm b, khoản 1, Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm " bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của  người đó:

Và theo khoản 3, Điều 8 Thông tư số 15/2015/THỦ TỤC-BTP của Bộ Tư pháp quy định hồ sơ đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân bao gồm Tờ khai đăng ký khai sinh, văn bản cam đoan chưa đăng ký khai sinh, các giấy tờ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

Theo quy định thì người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp toàn bộ các giấy tờ liên quan và cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ  mình đã có (khoản 3, Điều 09 Thông tư số 15/2015/THỦ TỤC-BTP)

Nếu đương sự yêu cầu đăng ký hộ tịch nhưng không cung cấp được những hồ sơ, thông tin liên quan theo quy định thì công chức thực hiện có quyền từ chối;

Như vậy, để tạo cho đương sự có thông tin chính thức  hợp lệ đầu tiên và đầy đủ căn cứ cho việc đăng ký hộ tịch nên UBND các xã, thị trấn chủ động lập phiếu xác minh cho đương sự đến yêu cầu công an cung cấp thông tin cá nhân lưu trong tàn thư được thuận tiện. Đây là việc cơ quan nhà nước giúp đương sự có căn cứ pháp lý chuẩn xác để bổ sung vào hồ sơ cá nhân trước khi thực hiện  yêu cầu đăng ký hộ tịch./.

trân trọng


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hành dân trong việc xác minh hộ tịch
 Nội dung câu hỏi:

việc xác minh hộ tịch làm giấy khai sinh và giấy kết hôn là nhiệm vụ của công chức tư pháp xã nhưng các công chức xã lại bắt dân tự cầm giấy xác minh đi đến công an huyện hoặc đến UBND xã để xác minh cho mình. công việc này là cảu UBND xã địa đei65n UBND xã là công chức tư pháp xã. việc hành dân kiểu này gửi đến phòng tư pháp huyện châu thành, xin chấn chỉnh các công chức  tư pháp xã thuộc phòng mình quản lý về lĩnh vực tư pháp. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

việc xác minh hộ tịch làm giấy khai sinh và giấy kết hôn là nhiệm vụ của công chức tư pháp xã nhưng các công chức xã lại bắt dân tự cầm giấy xác minh đi đến công an huyện hoặc đến UBND xã để xác minh cho mình. công việc này là cảu UBND xã địa đei65n UBND xã là công chức tư pháp xã. việc hành dân kiểu này gửi đến phòng tư pháp huyện châu thành, xin chấn chỉnh các công chức  tư pháp xã thuộc phòng mình quản lý về lĩnh vực tư pháp. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: