(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhờ UBND huyện can thiệp sữa hệ thống đèn chiếu sáng từ NGã tư xã Thanh Điền về tới ấp Thanh Trung
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xã Thanh Điền huyện Châu Thành
Ngày hỏi: 05/06/2017 - 20 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 06/06/2017 - 07 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Vì nay đã vào mùa mưa mà hệ thống chiếu sáng đã hư không sáng từ từng rồi, rất khó khăn cho người đi đường ak. xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 06/06/2017 - 07 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

cảm on quý ông/bà đã gửi câu hỏi về UBND huyện:

Hệ thống Đèn chiếu sáng từ ngã tư Thanh Điền ấp Thanh Trung do đồng hồ tự đồng tắt mở bị cúp điện do sửa chữa lưới điện nên bị trễ giờ hẹn.

Trân trọng


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhờ UBND huyện can thiệp sữa hệ thống đèn chiếu sáng từ NGã tư xã Thanh Điền về tới ấp Thanh Trung
 Nội dung câu hỏi:

Vì nay đã vào mùa mưa mà hệ thống chiếu sáng đã hư không sáng từ từng rồi, rất khó khăn cho người đi đường ak. xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vì nay đã vào mùa mưa mà hệ thống chiếu sáng đã hư không sáng từ từng rồi, rất khó khăn cho người đi đường ak. xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: