(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ước mơ liên thông ngành quản trị văn phòng tại Tây Ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/06/2017 - 10 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 01/06/2017 - 13 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gủi sở giáo dục Tây Ninh, trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh đào tạo ngành quản trị văn phòng từ năm 2008 cho đến nay. hiện tại rất nhiều cửa nhân tốt nghiệp cao đẳng đang muốn học tiếp lên đại học nhưng cho đến thời điểm hiện tại Tây Ninh chưa mở được lớp đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành quản trị văn phòng. tình trạng này cứ diễn ra thì các sinh viên học ngành này ở tây ninh mãi mãi không có cơ hội liên thông lên đại học chỉ có việc đi tỉnh khác liên thông. mong sở giáo dục nghiên cứu để cho lớp sinh viên đã tốt nghiệp chúng tôi có điền kiện học liên thông đại học tại tây ninh./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 07/06/2017 - 07 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của em, Phòng Giáo dục Thường chuyên Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; chức năng liên thông từ cao đẳng lên đại học thuộc về các trường đại học. Như vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo không có chức năng liên thông.

Trường hợp của em nếu muốn học liên thông thì phải liên hệ với trường đại học có mở liên thông ngành em theo học. Nếu các trường đại học có liên kết với trường cao đẳng sư phạm mở lớp liên thông theo ngành em theo học thì em đăng kí với trường cao đẳng sư phạm./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ước mơ liên thông ngành quản trị văn phòng tại Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

kính gủi sở giáo dục Tây Ninh, trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh đào tạo ngành quản trị văn phòng từ năm 2008 cho đến nay. hiện tại rất nhiều cửa nhân tốt nghiệp cao đẳng đang muốn học tiếp lên đại học nhưng cho đến thời điểm hiện tại Tây Ninh chưa mở được lớp đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành quản trị văn phòng. tình trạng này cứ diễn ra thì các sinh viên học ngành này ở tây ninh mãi mãi không có cơ hội liên thông lên đại học chỉ có việc đi tỉnh khác liên thông. mong sở giáo dục nghiên cứu để cho lớp sinh viên đã tốt nghiệp chúng tôi có điền kiện học liên thông đại học tại tây ninh./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gủi sở giáo dục Tây Ninh, trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh đào tạo ngành quản trị văn phòng từ năm 2008 cho đến nay. hiện tại rất nhiều cửa nhân tốt nghiệp cao đẳng đang muốn học tiếp lên đại học nhưng cho đến thời điểm hiện tại Tây Ninh chưa mở được lớp đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành quản trị văn phòng. tình trạng này cứ diễn ra thì các sinh viên học ngành này ở tây ninh mãi mãi không có cơ hội liên thông lên đại học chỉ có việc đi tỉnh khác liên thông. mong sở giáo dục nghiên cứu để cho lớp sinh viên đã tốt nghiệp chúng tôi có điền kiện học liên thông đại học tại tây ninh./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: