(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông báo thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường
Người hỏi : Hoàng Tanh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/06/2017 - 09 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 01/06/2017 - 09 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự giác đến cơ quan thuế kê khai nộp thuế Tài nguyên và phí bảo vệ môi truờng đối với khai thác khoáng sản thì cơ quan thuế lập giấy thu tiền hay phải ra thông báo nộp tiền thuế và phí cho ngưòi nộp thuế.

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 09/06/2017 - 08 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế các cấp. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh  doanh  phân cấp cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố Quản lý Thuế.

 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự kê khai nộp thuế Tài nguyên và phí bảo vệ môi truờng đối với khai thác khoáng sản thì liên hệ Chi cục Thuế địa phương để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

        Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông báo thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự giác đến cơ quan thuế kê khai nộp thuế Tài nguyên và phí bảo vệ môi truờng đối với khai thác khoáng sản thì cơ quan thuế lập giấy thu tiền hay phải ra thông báo nộp tiền thuế và phí cho ngưòi nộp thuế.

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự giác đến cơ quan thuế kê khai nộp thuế Tài nguyên và phí bảo vệ môi truờng đối với khai thác khoáng sản thì cơ quan thuế lập giấy thu tiền hay phải ra thông báo nộp tiền thuế và phí cho ngưòi nộp thuế.

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: