(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp hoá đơn lẻ đối với cho thuê địa điểm kinh doanh
Người hỏi : Hồ Văn An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/05/2017 - 10 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 30/05/2017 - 14 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng giao thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh  

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Cá nhân cho doanh nghiệp thuê đia điểm kinh doanh thì có  được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/06/2017 - 08 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế các cấp. Hộ gia đình, cá nhân  phân cấp cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố Quản lý Thuế.

Trường hợp cá nhân cho thuê địa điểm kinh doanh liên hệ Chi cục Thuế  để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

        Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp hoá đơn lẻ đối với cho thuê địa điểm kinh doanh
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng giao thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh  

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Cá nhân cho doanh nghiệp thuê đia điểm kinh doanh thì có  được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng giao thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh  

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Cá nhân cho doanh nghiệp thuê đia điểm kinh doanh thì có  được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: