(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chính sách cán bộ
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email: bhthu1905@gmail.com     Địa chỉ: Bến Cầu
Ngày hỏi: 25/05/2017 - 07 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 25/05/2017 - 08 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh !

Căn cứ Quyết định 582/QĐ/TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, Khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Trong danh sách được phê duyệt có UBND xã Long Phước thuộc Huyện Bến Cầu. Căn cứ Quyết định nêu trên thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn xã Long Phước có tiếp tục được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không ?

Xin Cảm ơn 

Trân trọng kính chào


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 31/05/2017 - 09 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định 582/QĐ/TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, Khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, thì xã Long Phước thuộc huyện Bến Cầu là xã thuộc khu vực I và không được xác nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Theo Quyết định 582/QĐ/TTg, tỉnh Tây Ninh có 01 ấp Rạch Tre thuộc xã Biên giới huyện Châu Thành được xác nhận là ấp đặc biệt khó khăn).

Vì vây, Căn cứ Khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, thì xã Long Phước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Trân trọng./.


 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chính sách cán bộ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh !

Căn cứ Quyết định 582/QĐ/TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, Khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Trong danh sách được phê duyệt có UBND xã Long Phước thuộc Huyện Bến Cầu. Căn cứ Quyết định nêu trên thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn xã Long Phước có tiếp tục được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không ?

Xin Cảm ơn 

Trân trọng kính chào

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh !

Căn cứ Quyết định 582/QĐ/TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, Khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Trong danh sách được phê duyệt có UBND xã Long Phước thuộc Huyện Bến Cầu. Căn cứ Quyết định nêu trên thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn xã Long Phước có tiếp tục được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không ?

Xin Cảm ơn 

Trân trọng kính chào

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: