(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nộp tiền sử dụng đất
Người hỏi : Nguyễn Thị Huyền     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/05/2017 - 10 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 24/05/2017 - 15 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Tôi có một vấn đề này thắc mắc muốn mong Cục thuế tỉnh giải đáp:

Năm 2011, Tôi được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 3600 m2 đất trồng cây hàng năm khác.

Năm 2015, Tôi được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên mảnh đất này.

Sau khi được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Tôi tiến hành lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ (Khu vực nông thôn) với diện tích 1100 m2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai thì phải đồng thời chuyển sang thuê đất. Tôi chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Sau khi nhận được đơn giá thuê đất của Chi cục thuế huyện, tôi đã ký hợp đồng thuê đất với UBND huyện và đã nộp tiền thuê đất 5 năm.

Năm 2017, Tôi nghe được thông tin khi Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì trường hợp của tôi không phải thuê đất. Nên tôi đã làm hồ sơ đăng ký biến động xin chuyển từ Thuê đất  sang Giao đất có thu tiền sử dụng đất, được UBND huyện chấp thuận bằng Quyết định. Tuy nhiên, gặp khó khăn trong việc xác định tiền sử dụng đất Chi cục thuế huyện nên vẫn chưa giải quyết cho tôi được. Nay cho tôi hỏi trường hợp của tôi được xác định tiền sử dụng phải nộp như thế nào?

Năm 2015 (Đất trồng cây hàng năm) ---> Đất thương mại dịch vụ (Thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm) ---> Năm 2017, Đất thương mại dịch vụ (Giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm).

Như vậy tiền sử dụng đất mà tôi phả nộp  được xác định như  thế nào?

Kính mong Cục thuế tỉnh giải đáp thắc mắc và có hướng dẫn cho các Chi cục thuế để tháo gỡ vướng mắc.

Chân Thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 31/05/2017 - 07 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Vướng mắc  thu tiền sử dụng đất của của Độc giả. Ngày 12/5/2017, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã có công văn số 1958/CT-THNVDT báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi có hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thông tin  đến Độc giả biết.

  Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nộp tiền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Tôi có một vấn đề này thắc mắc muốn mong Cục thuế tỉnh giải đáp:

Năm 2011, Tôi được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 3600 m2 đất trồng cây hàng năm khác.

Năm 2015, Tôi được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên mảnh đất này.

Sau khi được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Tôi tiến hành lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ (Khu vực nông thôn) với diện tích 1100 m2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai thì phải đồng thời chuyển sang thuê đất. Tôi chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Sau khi nhận được đơn giá thuê đất của Chi cục thuế huyện, tôi đã ký hợp đồng thuê đất với UBND huyện và đã nộp tiền thuê đất 5 năm.

Năm 2017, Tôi nghe được thông tin khi Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì trường hợp của tôi không phải thuê đất. Nên tôi đã làm hồ sơ đăng ký biến động xin chuyển từ Thuê đất  sang Giao đất có thu tiền sử dụng đất, được UBND huyện chấp thuận bằng Quyết định. Tuy nhiên, gặp khó khăn trong việc xác định tiền sử dụng đất Chi cục thuế huyện nên vẫn chưa giải quyết cho tôi được. Nay cho tôi hỏi trường hợp của tôi được xác định tiền sử dụng phải nộp như thế nào?

Năm 2015 (Đất trồng cây hàng năm) ---> Đất thương mại dịch vụ (Thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm) ---> Năm 2017, Đất thương mại dịch vụ (Giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm).

Như vậy tiền sử dụng đất mà tôi phả nộp  được xác định như  thế nào?

Kính mong Cục thuế tỉnh giải đáp thắc mắc và có hướng dẫn cho các Chi cục thuế để tháo gỡ vướng mắc.

Chân Thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Tôi có một vấn đề này thắc mắc muốn mong Cục thuế tỉnh giải đáp:

Năm 2011, Tôi được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 3600 m2 đất trồng cây hàng năm khác.

Năm 2015, Tôi được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên mảnh đất này.

Sau khi được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Tôi tiến hành lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ (Khu vực nông thôn) với diện tích 1100 m2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai thì phải đồng thời chuyển sang thuê đất. Tôi chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Sau khi nhận được đơn giá thuê đất của Chi cục thuế huyện, tôi đã ký hợp đồng thuê đất với UBND huyện và đã nộp tiền thuê đất 5 năm.

Năm 2017, Tôi nghe được thông tin khi Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì trường hợp của tôi không phải thuê đất. Nên tôi đã làm hồ sơ đăng ký biến động xin chuyển từ Thuê đất  sang Giao đất có thu tiền sử dụng đất, được UBND huyện chấp thuận bằng Quyết định. Tuy nhiên, gặp khó khăn trong việc xác định tiền sử dụng đất Chi cục thuế huyện nên vẫn chưa giải quyết cho tôi được. Nay cho tôi hỏi trường hợp của tôi được xác định tiền sử dụng phải nộp như thế nào?

Năm 2015 (Đất trồng cây hàng năm) ---> Đất thương mại dịch vụ (Thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm) ---> Năm 2017, Đất thương mại dịch vụ (Giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm).

Như vậy tiền sử dụng đất mà tôi phả nộp  được xác định như  thế nào?

Kính mong Cục thuế tỉnh giải đáp thắc mắc và có hướng dẫn cho các Chi cục thuế để tháo gỡ vướng mắc.

Chân Thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: