(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nội vụ
Người hỏi : CA NHAN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/05/2017 - 09 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 24/05/2017 - 15 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đại diện cho cử tri Tây Ninh đề nghị Sở Nội vụ trong đợt thi công chức sắp tới đề nghị tất cả các vị trí thi tuyển bao gồm cả khối hành chính, cả khối đảng, đoàn thể phải được công khai minh bạch cùng lúc giống như các địa phương khác đang làm, không đặt thêm các điều kiện mà trong  Luật cán bộ công chức không có để thi tuyển cạnh tranh công bằng để tuyển chọn người tài, đặc biệt là hiện nay con của những người nông dân hiện nay học hành rất giỏi, học hành bài bản, trách trường hợp ém thông tin, không công khai vị trí tuyển dụng nhằm mục đích chỉ để chọn người nhà....... Trân trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 29/05/2017 - 20 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Mục đích và yêu cầu của việc tổ chức thi tuyển công chức là nhằm tuyển dụng mới những công chức có đủ điều kiện tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của nhà nước đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, bổ sung đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, đoàn thể.

Việc tuyển dụng công chức đảm bảo được chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí công tác và cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, đơn vị; thi tuyển công chức phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

Sở Nội vụ xin cám ơn những ý kiến đóng góp của bạn. ( Phòng Công chức viên chức 0663839968)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đại diện cho cử tri Tây Ninh đề nghị Sở Nội vụ trong đợt thi công chức sắp tới đề nghị tất cả các vị trí thi tuyển bao gồm cả khối hành chính, cả khối đảng, đoàn thể phải được công khai minh bạch cùng lúc giống như các địa phương khác đang làm, không đặt thêm các điều kiện mà trong  Luật cán bộ công chức không có để thi tuyển cạnh tranh công bằng để tuyển chọn người tài, đặc biệt là hiện nay con của những người nông dân hiện nay học hành rất giỏi, học hành bài bản, trách trường hợp ém thông tin, không công khai vị trí tuyển dụng nhằm mục đích chỉ để chọn người nhà....... Trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đại diện cho cử tri Tây Ninh đề nghị Sở Nội vụ trong đợt thi công chức sắp tới đề nghị tất cả các vị trí thi tuyển bao gồm cả khối hành chính, cả khối đảng, đoàn thể phải được công khai minh bạch cùng lúc giống như các địa phương khác đang làm, không đặt thêm các điều kiện mà trong  Luật cán bộ công chức không có để thi tuyển cạnh tranh công bằng để tuyển chọn người tài, đặc biệt là hiện nay con của những người nông dân hiện nay học hành rất giỏi, học hành bài bản, trách trường hợp ém thông tin, không công khai vị trí tuyển dụng nhằm mục đích chỉ để chọn người nhà....... Trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: