(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký website
Người hỏi : Nguyễn Thuý     Số điện thoại: 0911160160     Email: nguyenthuy2939@gmail.com     Địa chỉ: Phường 1, Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/05/2017 - 13 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 29/05/2017 - 07 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang muốn xây dựng 1 website như trang 4gviettel.vn, vậy tôi cần có đăng ký gì hay không! Cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 01/06/2017 - 09 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Công Thương trả lời câu hỏi của Chị như sau:

Chị không nêu rõ mục đích xây dựng website để làm gì? nhưng nếu Chị xây dựng website trên với mục đích phục vụ hoạt động thương mại thì cần phải thực hiện theo các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử (TMĐT), cụ thể:

-      Tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định quy định: “Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”.

-      Tại khoản 8 Điều 3 của Nghị định quy định: “Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng”.

-      Tại khoản 1 Điều 25 của Nghị định quy định: “Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình”.

Trong trường hợp website của Chị là website TMĐT bán hàng thì cần thực hiện thủ tục thông báo với website với Bộ Công Thương theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương về quy định quản lý website thương mại điện tử, cụ thể:

-      Tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư quy định: “Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 1 Chương 2 Thông tư này”.

-      Hồ sơ và thủ tục thông báo Chị có thể tìm hiểu tại Mục 1 Chương 2 của Thông tư, hoặc truy cập mục Hướng dẫn tại trang http://online.gov.vn/.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký website
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang muốn xây dựng 1 website như trang 4gviettel.vn, vậy tôi cần có đăng ký gì hay không! Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang muốn xây dựng 1 website như trang 4gviettel.vn, vậy tôi cần có đăng ký gì hay không! Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: