(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đường vô căn cứ cách mạng đầu tiên của Tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email: thythu2006@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 25/05/2017 - 08 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 25/05/2017 - 08 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh !

Tôi là người dân hiện đang sinh sống tại ấp Long Đại thuộc xã Long Vĩnh huyện Châu Thành Tỉnh Tây Ninh. Hiện nay Tuyến đường từ ngã tư Chợ Long Vĩnh ( Đường vô Bia Tưởng Niệm Giồng Nân ) đến ngã 4 ấp văn hóa long đại xuống cấp trầm trọng . Người dân sinh sống đi lại buôn bán và học sinh đi học rất khó khăn . Kiến nghị Banh Lãnh đạo tỉnh xem xét ưu tiên phân bổ vốn để duy tu sửa chữa tuyến đường nói trên vì đây là tuyến đường Lãnh đạo hàng năm  về thắp hương tại căn cứ Đài tưởng niệm Giồng Nần. và người dân lưu thông qua lại thuận lợi hơn.

Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 29/05/2017 - 10 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tiếp thu ý kiến bạn đọc sinh sống tại ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, kiến nghị tuyến đường từ ngã tư xã Long Vĩnh đến ngã tư ấp văn hóa Long Đại xuống cấp trầm trọng. Sở GTVT Tây Ninh đã có Văn bản số 457-SGTVT, ngày 26/5/2017 của Sở GTVT về việc đề nghị kiểm tra, khắc phục sửa chữa ĐBGT tuyến đường từ ngã tư xã Long Vĩnh đến ngã tư ấp văn hóa Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, chuyển đến UBND huyện Châu Thành (theo phân cấp tuyến đường này do UBND huyện Châu Thành quản lý) để chỉ đạo bộ phận chuyên môn của huyện kiểm tra, có phương án sửa chữa đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân. 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 25/05/2017 - 08 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành ghi nhận ý kiến của quý cử tri, UBND huyện sẽ đưa nội dung này vào cuộc họp Hội ý Chủ tịch hàng hàng tuần để bàn, tham khảo ý kiến ngành chuyên môn và đưa ra kết luận.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đường vô căn cứ cách mạng đầu tiên của Tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh !

Tôi là người dân hiện đang sinh sống tại ấp Long Đại thuộc xã Long Vĩnh huyện Châu Thành Tỉnh Tây Ninh. Hiện nay Tuyến đường từ ngã tư Chợ Long Vĩnh ( Đường vô Bia Tưởng Niệm Giồng Nân ) đến ngã 4 ấp văn hóa long đại xuống cấp trầm trọng . Người dân sinh sống đi lại buôn bán và học sinh đi học rất khó khăn . Kiến nghị Banh Lãnh đạo tỉnh xem xét ưu tiên phân bổ vốn để duy tu sửa chữa tuyến đường nói trên vì đây là tuyến đường Lãnh đạo hàng năm  về thắp hương tại căn cứ Đài tưởng niệm Giồng Nần. và người dân lưu thông qua lại thuận lợi hơn.

Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh !

Tôi là người dân hiện đang sinh sống tại ấp Long Đại thuộc xã Long Vĩnh huyện Châu Thành Tỉnh Tây Ninh. Hiện nay Tuyến đường từ ngã tư Chợ Long Vĩnh ( Đường vô Bia Tưởng Niệm Giồng Nân ) đến ngã 4 ấp văn hóa long đại xuống cấp trầm trọng . Người dân sinh sống đi lại buôn bán và học sinh đi học rất khó khăn . Kiến nghị Banh Lãnh đạo tỉnh xem xét ưu tiên phân bổ vốn để duy tu sửa chữa tuyến đường nói trên vì đây là tuyến đường Lãnh đạo hàng năm  về thắp hương tại căn cứ Đài tưởng niệm Giồng Nần. và người dân lưu thông qua lại thuận lợi hơn.

Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: