(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: sử dụng hoá đơn của Đài truyền thanh - truyền hình huyện
Người hỏi : Trần Hào     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/05/2017 - 10 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 29/05/2017 - 14 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng giao thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh  

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Đài truyền thanh- truyền hình huyện có phát sinh hoạt động tuyên truyền không bằng tiền từ ngân sách ( tuyên truyền theo dịch vụ cho các cơ quan có đặt hàng tuyên truyền )

Vậy cho em xin hỏi:

 

2.      Đài truyền thanh- truyền hình huyện có phải đăng ký thuế đối với cơ quan thuế ( nộp thuế Môn bài, giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) không?

3.     Đài truyền thanh - Truyền hình huyện phải mua hoá đơn quyển hay được mua hoá đơn lẻ?

4.     Trường hợp doanh thu dịch vụ của Đài truyền thanh - truyền hình huyện dưới 100, 0 triệu/năm thì có được cấp hoá đơn lẻ không?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/06/2017 - 08 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Uy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh.

Đọc giả vui lòng cho biết địa chỉ, số điện thoại để cơ quan thuế liên hệ Độc giả cung cấp thêm thông tin nội dung câu hỏi.

  Trân trọng.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: sử dụng hoá đơn của Đài truyền thanh - truyền hình huyện
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng giao thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh  

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Đài truyền thanh- truyền hình huyện có phát sinh hoạt động tuyên truyền không bằng tiền từ ngân sách ( tuyên truyền theo dịch vụ cho các cơ quan có đặt hàng tuyên truyền )

Vậy cho em xin hỏi:

 

2.      Đài truyền thanh- truyền hình huyện có phải đăng ký thuế đối với cơ quan thuế ( nộp thuế Môn bài, giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) không?

3.     Đài truyền thanh - Truyền hình huyện phải mua hoá đơn quyển hay được mua hoá đơn lẻ?

4.     Trường hợp doanh thu dịch vụ của Đài truyền thanh - truyền hình huyện dưới 100, 0 triệu/năm thì có được cấp hoá đơn lẻ không?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng giao thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh  

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Đài truyền thanh- truyền hình huyện có phát sinh hoạt động tuyên truyền không bằng tiền từ ngân sách ( tuyên truyền theo dịch vụ cho các cơ quan có đặt hàng tuyên truyền )

Vậy cho em xin hỏi:

 

2.      Đài truyền thanh- truyền hình huyện có phải đăng ký thuế đối với cơ quan thuế ( nộp thuế Môn bài, giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) không?

3.     Đài truyền thanh - Truyền hình huyện phải mua hoá đơn quyển hay được mua hoá đơn lẻ?

4.     Trường hợp doanh thu dịch vụ của Đài truyền thanh - truyền hình huyện dưới 100, 0 triệu/năm thì có được cấp hoá đơn lẻ không?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: