(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tra cứu số điện thoại
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/05/2017 - 18 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 01/06/2017 - 08 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

1.Cho tôi hỏi khi gia đình tôi gặp sự cố bất ngờ như trộm, cướp, kẻ gian phá hoại, đột nhập, … thì gia đình phải liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết ngay lập tức ạ. Hiện tại tôi đang ở tại Khu phố 4.

2.Cho tôi xin thông tin số điện thoại cố định trực ban của Khu phố 4 hoặc số điện thoại đường dây nóng hotline (nếu có) hoặc thông tin của Trưởng Khu phố 4 để thuận tiện cho việc liên hệ ạ.

3.Vì không tìm thấy thông tin liên hệ của các cơ quan quản lý hộ tịch như Khu phố 4 – nơi tôi đang ở - trên hệ thống mạng internet nên tôi xin đề xuất với UBND Huyện Hòa Thành như sau: Nên cho đăng tải thêm thông tin liên hệ (về Trưởng khu phố, danh bạ số điện thoại trực ban, dân phòng, …) của Khu phố thuộc UBND Thị trấn Hòa Thành, của ấp thuộc xã của Huyện Hòa Thành để cho mọi người thuận tiện trong việc liên lạc, cung cấp thông tin hoặc nhờ sự giúp đỡ, …

Xin cám ơn và trân trọng kính chào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 22/12/2017 - 12 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Người dân ở Thị trấn Hoà Thành, khi có vấn đề cần sự can thiệp của chính quyền, liên hệ số điện thoại của Chủ tịch UBND Thị trấn:  0907153776; Trưởng Công an Thị trấn: 0913955313


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tra cứu số điện thoại
 Nội dung câu hỏi:

1.Cho tôi hỏi khi gia đình tôi gặp sự cố bất ngờ như trộm, cướp, kẻ gian phá hoại, đột nhập, … thì gia đình phải liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết ngay lập tức ạ. Hiện tại tôi đang ở tại Khu phố 4.

2.Cho tôi xin thông tin số điện thoại cố định trực ban của Khu phố 4 hoặc số điện thoại đường dây nóng hotline (nếu có) hoặc thông tin của Trưởng Khu phố 4 để thuận tiện cho việc liên hệ ạ.

3.Vì không tìm thấy thông tin liên hệ của các cơ quan quản lý hộ tịch như Khu phố 4 – nơi tôi đang ở - trên hệ thống mạng internet nên tôi xin đề xuất với UBND Huyện Hòa Thành như sau: Nên cho đăng tải thêm thông tin liên hệ (về Trưởng khu phố, danh bạ số điện thoại trực ban, dân phòng, …) của Khu phố thuộc UBND Thị trấn Hòa Thành, của ấp thuộc xã của Huyện Hòa Thành để cho mọi người thuận tiện trong việc liên lạc, cung cấp thông tin hoặc nhờ sự giúp đỡ, …

Xin cám ơn và trân trọng kính chào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1.Cho tôi hỏi khi gia đình tôi gặp sự cố bất ngờ như trộm, cướp, kẻ gian phá hoại, đột nhập, … thì gia đình phải liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết ngay lập tức ạ. Hiện tại tôi đang ở tại Khu phố 4.

2.Cho tôi xin thông tin số điện thoại cố định trực ban của Khu phố 4 hoặc số điện thoại đường dây nóng hotline (nếu có) hoặc thông tin của Trưởng Khu phố 4 để thuận tiện cho việc liên hệ ạ.

3.Vì không tìm thấy thông tin liên hệ của các cơ quan quản lý hộ tịch như Khu phố 4 – nơi tôi đang ở - trên hệ thống mạng internet nên tôi xin đề xuất với UBND Huyện Hòa Thành như sau: Nên cho đăng tải thêm thông tin liên hệ (về Trưởng khu phố, danh bạ số điện thoại trực ban, dân phòng, …) của Khu phố thuộc UBND Thị trấn Hòa Thành, của ấp thuộc xã của Huyện Hòa Thành để cho mọi người thuận tiện trong việc liên lạc, cung cấp thông tin hoặc nhờ sự giúp đỡ, …

Xin cám ơn và trân trọng kính chào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: