(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xã khu vực 2 và có ấp thuộc đặt biệt khó khăn
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/06/2017 - 09 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 01/06/2017 - 09 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo Quyết định 582/QĐ/TTg, tỉnh Tây Ninh có 01 ấp Rạch Tre thuộc xã Biên giới huyện Châu Thành được xác nhận là ấp đặc biệt khó khăn.

xin được hỏi, cán bộ công chức làm việc tại UBND xã Biên Giới có được hưởng chế độ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 02/06/2017 - 19 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, Khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, thì xã Biên Giới thuộc huyện Châu Thành là xã thuộc khu vực II và không được xác nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Riêng  ấp Rạch Tre thuộc xã Biên Giới huyện Châu Thành được xác nhận là ấp đặc biệt khó khăn. Do đó, chỉ những cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác trên địa bàn ấp Rạch Tre được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại  Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Trân trọng./.

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên 0663824492


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xã khu vực 2 và có ấp thuộc đặt biệt khó khăn
 Nội dung câu hỏi:

Theo Quyết định 582/QĐ/TTg, tỉnh Tây Ninh có 01 ấp Rạch Tre thuộc xã Biên giới huyện Châu Thành được xác nhận là ấp đặc biệt khó khăn.

xin được hỏi, cán bộ công chức làm việc tại UBND xã Biên Giới có được hưởng chế độ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo Quyết định 582/QĐ/TTg, tỉnh Tây Ninh có 01 ấp Rạch Tre thuộc xã Biên giới huyện Châu Thành được xác nhận là ấp đặc biệt khó khăn.

xin được hỏi, cán bộ công chức làm việc tại UBND xã Biên Giới có được hưởng chế độ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: