(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kê khai thuế của trung tâm giáo dục thưòng xuyên của huyện
Người hỏi : Nguyễn Hoàng Ân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/06/2017 - 09 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 02/06/2017 - 09 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Trường hợp trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện thì phải dăng ky kê khai nộp thuế ( Môn bài, thuế GTGT, TNDN ) với cơ quan thuế không?

2.     Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện có đựoc cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không? Khi đề nghị cấp hoá đơn lẻ có phải nộp thuế Môn bài không?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 09/06/2017 - 08 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế các cấp.

 Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Độc giả  liên hệ Chi cục Thuế địa phương để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

        Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kê khai thuế của trung tâm giáo dục thưòng xuyên của huyện
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Trường hợp trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện thì phải dăng ky kê khai nộp thuế ( Môn bài, thuế GTGT, TNDN ) với cơ quan thuế không?

2.     Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện có đựoc cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không? Khi đề nghị cấp hoá đơn lẻ có phải nộp thuế Môn bài không?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

1.     Trường hợp trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện thì phải dăng ky kê khai nộp thuế ( Môn bài, thuế GTGT, TNDN ) với cơ quan thuế không?

2.     Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện có đựoc cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ không? Khi đề nghị cấp hoá đơn lẻ có phải nộp thuế Môn bài không?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: