(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải Phóng Mặt Bằng Phần Còn Lại Dự Án Đường HCM
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng- Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/06/2017 - 10 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 08/06/2017 - 10 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi

Cho tôi hỏi phần giải phóng mặt bằng còn lại của Dự Án Đường HCM có chi trả trong năm 2017 không? 

Kính mong cổng thông tin hồi đáp./


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 16/06/2017 - 08 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

TRẢ LỜI VỀ PHẦN GPMB CÒN LẠI CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN TỈNH TÂY NINH:

- Dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý và đầu tư xây dựng. Trong năm 2017 chỉ bồi thường GPMB và thi công xây dựng trong phạm vi nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và đường Xuyên Á .

- Phần bồi thường GPMB và thi công đoạn còn lại được thực hiện theo hình thức BOT. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Dự kiến cuối năm 2017 sẽ lựa chọn xong Nhà đầu tư và sẽ tiến hành công tác bồi thường GPMB đoạn còn lại và thi công xây dựng công trình.

Như vậy, phần bồi thường GPMB còn lại của dự án đường Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2018.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải Phóng Mặt Bằng Phần Còn Lại Dự Án Đường HCM
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi

Cho tôi hỏi phần giải phóng mặt bằng còn lại của Dự Án Đường HCM có chi trả trong năm 2017 không? 

Kính mong cổng thông tin hồi đáp./

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi

Cho tôi hỏi phần giải phóng mặt bằng còn lại của Dự Án Đường HCM có chi trả trong năm 2017 không? 

Kính mong cổng thông tin hồi đáp./

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: