(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi đáp về miễn giảm tiền sử dụng đất khi xây dựng lò mổ tập trung gia súc, gia cầm
Người hỏi : Nguyễn Văn Diên     Số điện thoại: 0918127357     Email: diennvubndtx@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/09/2016 - 14 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 28/09/2016 - 07 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty chúng tôi đã xây dựng xong lò mổ tập trung gia súc, gia cầm và đi vào hoạt động vào tháng 01/2016. Theo nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của chính phủ, vậy công ty chúng tôi có được miễn giảm tiền sử dụng đất không? Hiện tại công ty chúng tôi đã đóng 50 năm thuế đất  cơ sở sản xuất đất phi nông nghiệp (SKC - Xây dựng lò giết mổ treo) đến ngày 07/10/2063. Công ty chúng tôi đã đóng thuê vậy nếu được miễn, giảm thì công ty chúng tôi có được hoàn lại tiền đã đóng không? Xin chân thành cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 04/10/2016 - 13 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Để có cơ sở đối chiếu với văn bản quy phạm pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất. Đề nghị Bạn đọc đem hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét, giải quyết.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi đáp về miễn giảm tiền sử dụng đất khi xây dựng lò mổ tập trung gia súc, gia cầm
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty chúng tôi đã xây dựng xong lò mổ tập trung gia súc, gia cầm và đi vào hoạt động vào tháng 01/2016. Theo nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của chính phủ, vậy công ty chúng tôi có được miễn giảm tiền sử dụng đất không? Hiện tại công ty chúng tôi đã đóng 50 năm thuế đất  cơ sở sản xuất đất phi nông nghiệp (SKC - Xây dựng lò giết mổ treo) đến ngày 07/10/2063. Công ty chúng tôi đã đóng thuê vậy nếu được miễn, giảm thì công ty chúng tôi có được hoàn lại tiền đã đóng không? Xin chân thành cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty chúng tôi đã xây dựng xong lò mổ tập trung gia súc, gia cầm và đi vào hoạt động vào tháng 01/2016. Theo nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của chính phủ, vậy công ty chúng tôi có được miễn giảm tiền sử dụng đất không? Hiện tại công ty chúng tôi đã đóng 50 năm thuế đất  cơ sở sản xuất đất phi nông nghiệp (SKC - Xây dựng lò giết mổ treo) đến ngày 07/10/2063. Công ty chúng tôi đã đóng thuê vậy nếu được miễn, giảm thì công ty chúng tôi có được hoàn lại tiền đã đóng không? Xin chân thành cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: