(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bạo hành trẻ 6 tuổi (tố cáo ra sao)
Người hỏi : Nguyen Tan Phuoc     Số điện thoại:      Email: nguyentanphuoc028@yahoo.com     Địa chỉ: Thanh Điền -Châu Thành - TâyNinh
Ngày hỏi: 26/09/2016 - 13 Giờ 59 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của bạn đã được chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bạo hành trẻ 6 tuổi (tố cáo ra sao)
 Nội dung câu hỏi:

Chống bạo hành trẻ em

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chống bạo hành trẻ em

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: