(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vấn nạn dạy thêm, học thêm tại trường Tiểu học Đặng Văn Trước - Trảng Bàng
Người hỏi : PHHS trường Đặng Văn Trước     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/09/2016 - 09 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 11/10/2016 - 07 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh;

- UBND huyện Trảng Bàng;

- Phòng Giáo dục huyện Trảng Bàng.

Chúng tôi PHHS trường TH Đặng Văn Trước, thị trấn Trảng Bàng, xin nêu một số vấn đề đang quan tâm như sau:

1. Trường TH Đặng Văn Trước là một trường có bề dày truyền thống và giàu thành tích của huyện và của tỉnh (qua kết quả học tập hàng năm) mà nay cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu dạy, học nhiều năm qua, nhưng hàng năm đều nghe điệp khúc "không đủ vốn bố trí xây dựng trường vì dành xây dựng Nông thôn mới", Vậy xin được hỏi UBND huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện có giải pháp gì cho việc bố trí vốn xây dựng cơ sở vật chất cho trường?

2. Từ tình hình cơ sở vật chất thiếu thốn, dẫn đến tình trạng học sinh chỉ được học một buổi, kéo theo việc tổ chức dạy thêm học thêm tràn lan, chỉ có 1 số giáo viên trong trường là không dạy thêm, học phí dạy thêm thì thu vô tội vạ, có nơi lên đến 700.000 đồng/em/4 tuần (tuần học 4 buổi, mỗi buổi học 1,5h). Đây là một vấn đề nhức nhói dù chúng tôi rất chia sẻ với thu nhập chính thức của giáo viên trong hoàn cảnh hiện nay. Con em chúng tôi học tại trường này thiệt đơn, thiệt kép. Xin hỏi Bà Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo có giải pháp gì để có thể ngăn chặn việc dạy thêm, học thêm này để trả lại tuổi thơ hồn nhiên cho các em, đem lại công bằng cho các con em của gia đình không đủ điều kiện đóng tiền học thêm cho thầy cô?

Rất mong sự phản hồi xác đáng và có trách nhiệm của Quý cơ quan.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 14/10/2016 - 08 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đề nghị người gửi thông tin phản ánh trực tiếp đến Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Văn Trước hoặc Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Trảng Bàng để được giải quyết. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ quan tâm, đôn đốc việc xử lý thông tin phản ánh trên của Phòng Giáo dục – Đào tạo Trảng Bàng.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vấn nạn dạy thêm, học thêm tại trường Tiểu học Đặng Văn Trước - Trảng Bàng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh;

- UBND huyện Trảng Bàng;

- Phòng Giáo dục huyện Trảng Bàng.

Chúng tôi PHHS trường TH Đặng Văn Trước, thị trấn Trảng Bàng, xin nêu một số vấn đề đang quan tâm như sau:

1. Trường TH Đặng Văn Trước là một trường có bề dày truyền thống và giàu thành tích của huyện và của tỉnh (qua kết quả học tập hàng năm) mà nay cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu dạy, học nhiều năm qua, nhưng hàng năm đều nghe điệp khúc "không đủ vốn bố trí xây dựng trường vì dành xây dựng Nông thôn mới", Vậy xin được hỏi UBND huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện có giải pháp gì cho việc bố trí vốn xây dựng cơ sở vật chất cho trường?

2. Từ tình hình cơ sở vật chất thiếu thốn, dẫn đến tình trạng học sinh chỉ được học một buổi, kéo theo việc tổ chức dạy thêm học thêm tràn lan, chỉ có 1 số giáo viên trong trường là không dạy thêm, học phí dạy thêm thì thu vô tội vạ, có nơi lên đến 700.000 đồng/em/4 tuần (tuần học 4 buổi, mỗi buổi học 1,5h). Đây là một vấn đề nhức nhói dù chúng tôi rất chia sẻ với thu nhập chính thức của giáo viên trong hoàn cảnh hiện nay. Con em chúng tôi học tại trường này thiệt đơn, thiệt kép. Xin hỏi Bà Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo có giải pháp gì để có thể ngăn chặn việc dạy thêm, học thêm này để trả lại tuổi thơ hồn nhiên cho các em, đem lại công bằng cho các con em của gia đình không đủ điều kiện đóng tiền học thêm cho thầy cô?

Rất mong sự phản hồi xác đáng và có trách nhiệm của Quý cơ quan.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh;

- UBND huyện Trảng Bàng;

- Phòng Giáo dục huyện Trảng Bàng.

Chúng tôi PHHS trường TH Đặng Văn Trước, thị trấn Trảng Bàng, xin nêu một số vấn đề đang quan tâm như sau:

1. Trường TH Đặng Văn Trước là một trường có bề dày truyền thống và giàu thành tích của huyện và của tỉnh (qua kết quả học tập hàng năm) mà nay cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu dạy, học nhiều năm qua, nhưng hàng năm đều nghe điệp khúc "không đủ vốn bố trí xây dựng trường vì dành xây dựng Nông thôn mới", Vậy xin được hỏi UBND huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện có giải pháp gì cho việc bố trí vốn xây dựng cơ sở vật chất cho trường?

2. Từ tình hình cơ sở vật chất thiếu thốn, dẫn đến tình trạng học sinh chỉ được học một buổi, kéo theo việc tổ chức dạy thêm học thêm tràn lan, chỉ có 1 số giáo viên trong trường là không dạy thêm, học phí dạy thêm thì thu vô tội vạ, có nơi lên đến 700.000 đồng/em/4 tuần (tuần học 4 buổi, mỗi buổi học 1,5h). Đây là một vấn đề nhức nhói dù chúng tôi rất chia sẻ với thu nhập chính thức của giáo viên trong hoàn cảnh hiện nay. Con em chúng tôi học tại trường này thiệt đơn, thiệt kép. Xin hỏi Bà Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo có giải pháp gì để có thể ngăn chặn việc dạy thêm, học thêm này để trả lại tuổi thơ hồn nhiên cho các em, đem lại công bằng cho các con em của gia đình không đủ điều kiện đóng tiền học thêm cho thầy cô?

Rất mong sự phản hồi xác đáng và có trách nhiệm của Quý cơ quan.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: