(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục chuyển đổi vị trí đất SKC
Người hỏi : Nguyễn Xuân Anh     Số điện thoại:      Email: xuananh2775@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/09/2016 - 18 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 23/09/2016 - 07 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi dự định mua 5 thửa đất liền nhau để làm xưởng gạch. Các thửa 1,2,3,4 là đất lúa (LUC). Riêng thửa 5 là đất sản xuất kinh doanh (SKC ). Giai đoạn 1 dự án tôi muốn xây dựng trên khu vực thửa số 1,2. Vậy tôi có thể chuyển đổi phần đất SKC từ thửa số 5 sang thửa số 1,2 để xây dựng nhà xưởng hay không? Nếu được thì thủ tục chuyển đổi như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 10/10/2016 - 16 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin được trả lời như sau:

Theo các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, không quy định được phép chuyển đổi vị trí giữa các thửa đất nông nghiệp (LUC) và đất sản xuất kinh doanh (SKC).  Do vậy, ông Nguyễn Xuân Anh không được phép chuyển đổi phần đất SKC từ thửa số 5 sang thửa số 1, 2 (LUC) để xây dựng nhà xưởng. Trường hợp ông Anh muốn xây dựng nhà xưởng trên thửa đất số 1, 2 thì phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước (LUC) sang đất sản xuất kinh doanh (SKC). Tuy nhiên theo quy định tại Điều 52 và điểm b khoản 1 Điều 58 Luật đất đai 2013 như sau:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 58. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước thì khu đất phải phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã đuợc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nếu là dự án đầu tư phải được thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục chuyển đổi vị trí đất SKC
 Nội dung câu hỏi:

Tôi dự định mua 5 thửa đất liền nhau để làm xưởng gạch. Các thửa 1,2,3,4 là đất lúa (LUC). Riêng thửa 5 là đất sản xuất kinh doanh (SKC ). Giai đoạn 1 dự án tôi muốn xây dựng trên khu vực thửa số 1,2. Vậy tôi có thể chuyển đổi phần đất SKC từ thửa số 5 sang thửa số 1,2 để xây dựng nhà xưởng hay không? Nếu được thì thủ tục chuyển đổi như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi dự định mua 5 thửa đất liền nhau để làm xưởng gạch. Các thửa 1,2,3,4 là đất lúa (LUC). Riêng thửa 5 là đất sản xuất kinh doanh (SKC ). Giai đoạn 1 dự án tôi muốn xây dựng trên khu vực thửa số 1,2. Vậy tôi có thể chuyển đổi phần đất SKC từ thửa số 5 sang thửa số 1,2 để xây dựng nhà xưởng hay không? Nếu được thì thủ tục chuyển đổi như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: