(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: THẨM QUYỀN XÁC NHẬN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA XÃ GIA LỘC
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/09/2016 - 14 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 23/09/2016 - 08 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

KÍNH GỬI CƠ QUAN CẤP TRÊN

 Tôi hiện là công nhân viên, thời gian làm việc ngày làm 8h, việc xin nghĩ để thực hiện việc cá nhân là khó khăn. Tôi có lên Xã Gia Lộc - Huyện Trảng Bàng để làm giấy xác nhận thuê đất để thực hiện đăng ký giấy phép kinh doanh cho gia đình. Tôi đã đến xã Gia Lộc 4 lần đều không thể thực hiệc được việc xác nhận của cán bộ quản lí này và của chính quyền xã (Do cán bộ đi công tác địa bàn)

Nhờ cơ quan cấp trên cho biết ai là người có thẩm quyền xác nhận cho thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân để công việc được thuận lợi.

NẾU XÁC NHẬN GIẤY THUÊ ĐẤT MÀ CẦN ĐẾN XÃ 4 -5 LẦN THẤY CÓ HỢP LÍ CHƯA? AI CŨNG CÓ CÔNG VIỆC HAY LÀ DÂN LUÔN LỆ THUỘC XÃ MUỐN LÀM LÚC NÀO THÌ LÀM.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 30/09/2016 - 17 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Trảng Bàng trả lời phản ánh như sau:

Câu hỏi với nội dung phản ánh việc cung cấp thủ tục cho người dân chưa được tốt, còn bắt người dân phải đi lại nhiều lần. UBND huyện ghi nhận kiến nghị này để làm cơ sở chấn chỉnh đối với cơ quan, cá nhân sai phạm. Tuy nhiên, UBND huyện Trảng Bàng đề nghị người nêu câu hỏi hỗ trợ UBND huyện cung cấp thêm thông tin về cá nhân người dân cũng như thông tin chính xác thời điểm và công chức tiếp nhận thủ tục của UBND xã Gia Lộc để làm căn cứ  xử lý kịp thời và đúng đối tượng,chấm dứt không để làm phiền hà người dân khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Ông (bà) có thể trực tiếp phản ánh vụ việc đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBDN huyện, đặt tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Trảng Bàng.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: THẨM QUYỀN XÁC NHẬN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA XÃ GIA LỘC
 Nội dung câu hỏi:

KÍNH GỬI CƠ QUAN CẤP TRÊN

 Tôi hiện là công nhân viên, thời gian làm việc ngày làm 8h, việc xin nghĩ để thực hiện việc cá nhân là khó khăn. Tôi có lên Xã Gia Lộc - Huyện Trảng Bàng để làm giấy xác nhận thuê đất để thực hiện đăng ký giấy phép kinh doanh cho gia đình. Tôi đã đến xã Gia Lộc 4 lần đều không thể thực hiệc được việc xác nhận của cán bộ quản lí này và của chính quyền xã (Do cán bộ đi công tác địa bàn)

Nhờ cơ quan cấp trên cho biết ai là người có thẩm quyền xác nhận cho thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân để công việc được thuận lợi.

NẾU XÁC NHẬN GIẤY THUÊ ĐẤT MÀ CẦN ĐẾN XÃ 4 -5 LẦN THẤY CÓ HỢP LÍ CHƯA? AI CŨNG CÓ CÔNG VIỆC HAY LÀ DÂN LUÔN LỆ THUỘC XÃ MUỐN LÀM LÚC NÀO THÌ LÀM.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

KÍNH GỬI CƠ QUAN CẤP TRÊN

 Tôi hiện là công nhân viên, thời gian làm việc ngày làm 8h, việc xin nghĩ để thực hiện việc cá nhân là khó khăn. Tôi có lên Xã Gia Lộc - Huyện Trảng Bàng để làm giấy xác nhận thuê đất để thực hiện đăng ký giấy phép kinh doanh cho gia đình. Tôi đã đến xã Gia Lộc 4 lần đều không thể thực hiệc được việc xác nhận của cán bộ quản lí này và của chính quyền xã (Do cán bộ đi công tác địa bàn)

Nhờ cơ quan cấp trên cho biết ai là người có thẩm quyền xác nhận cho thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân để công việc được thuận lợi.

NẾU XÁC NHẬN GIẤY THUÊ ĐẤT MÀ CẦN ĐẾN XÃ 4 -5 LẦN THẤY CÓ HỢP LÍ CHƯA? AI CŨNG CÓ CÔNG VIỆC HAY LÀ DÂN LUÔN LỆ THUỘC XÃ MUỐN LÀM LÚC NÀO THÌ LÀM.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: