(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bạo hành trẻ 6 tuổi (tố cáo ra sao)
Người hỏi : Xã hội chống bạo hành trẻ em     Số điện thoại:      Email: nguyentanphuoc028@yahoo.com     Địa chỉ: Thanh Điền -Châu Thành - TâyNinh
Ngày hỏi: 26/09/2016 - 06 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 26/09/2016 - 08 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Thầy giáo cấp 1 bạo hành trẻ 6 tuổi (tố cáo ra sao)


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 28/09/2016 - 14 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nhận được phản ánh của anh Phước, UBND huyện Châu Thành đã chuyển các ngành chuyên môn xem xét, giải quyết.

trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bạo hành trẻ 6 tuổi (tố cáo ra sao)
 Nội dung câu hỏi:

Thầy giáo cấp 1 bạo hành trẻ 6 tuổi (tố cáo ra sao)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thầy giáo cấp 1 bạo hành trẻ 6 tuổi (tố cáo ra sao)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: