(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: lãnh đạo chi cục ATVSTP không có bằng tốt nghiệp cấp 3
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0938880821     Email: dungvsattp@gmail.com     Địa chỉ: TP. Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/09/2016 - 10 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 28/09/2016 - 07 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo kế hoạch số 195/KH-SYT ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Sở Y tế về việc tổ chức, rà soát kiểm tra bằng cấp cá nhân đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Sở.

Qua đó ông Đoàn Xuân Tứ- Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm không xuất trình được bằng tốt nghiệp cấp 3( kể cả phó bảng), đã qua gần 3 tháng nhưng vẫn chưa thấy hình thức xử lý đối với ông Đoàn Xuân Tứ. Kính đề nghị Sở Nội vị xác minh làm rõ giải quyết thắc mắc nêu trên cho tôi.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 12/10/2016 - 10 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm:

Qua câu hỏi của bạn, Sở Y tế đang trong quá trình rà soát tất cả các đơn vị trực thuộc Sở và có văn bản trình Sở Nội vụ để giải quyết.

Xin trân trọng cám ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: lãnh đạo chi cục ATVSTP không có bằng tốt nghiệp cấp 3
 Nội dung câu hỏi:

Theo kế hoạch số 195/KH-SYT ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Sở Y tế về việc tổ chức, rà soát kiểm tra bằng cấp cá nhân đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Sở.

Qua đó ông Đoàn Xuân Tứ- Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm không xuất trình được bằng tốt nghiệp cấp 3( kể cả phó bảng), đã qua gần 3 tháng nhưng vẫn chưa thấy hình thức xử lý đối với ông Đoàn Xuân Tứ. Kính đề nghị Sở Nội vị xác minh làm rõ giải quyết thắc mắc nêu trên cho tôi.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo kế hoạch số 195/KH-SYT ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Sở Y tế về việc tổ chức, rà soát kiểm tra bằng cấp cá nhân đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Sở.

Qua đó ông Đoàn Xuân Tứ- Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm không xuất trình được bằng tốt nghiệp cấp 3( kể cả phó bảng), đã qua gần 3 tháng nhưng vẫn chưa thấy hình thức xử lý đối với ông Đoàn Xuân Tứ. Kính đề nghị Sở Nội vị xác minh làm rõ giải quyết thắc mắc nêu trên cho tôi.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: