(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tieu chuan xet ho ngheo
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/09/2016 - 08 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 28/09/2016 - 07 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi tiêu chuẩn xét hộ nghèo trung ương và hộ cận nghèo là sao . Khi xét công nhận có cần lấy ý kiến của nhân dân hay tự ý trưởng ấp và 1 số lãnh đạo xã tự quyết định. những người được xét hộ nghèo trung ương là con em và những người thân thuộc của trưởng ấp. nhưng họ cần được xét để hỗ trợ thì không được xét vì không cho trưởng ấp và lãnh đạo xã ăn nhậu . Vậy có công bằng cho nhân dân ấp cây cầy xã tân hòa huyện tân châu tỉnh tây ninh hay không. đề nghị các cấp ban nghành giải quyết sớm để lấy lại công bằng cho nhân dân. bức xúc của nhân dân đã mấy năm nay. có phản ánh lên xã nhưng không được giải quyết . Thay mặt nhân dân xã nhờ các cấp lãnh đạo huyện tân châu cần sớm giải quyết 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 14/10/2016 - 10 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về tiêu chuẩn xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo: gồm 2 tiêu chí

1. Tiêu chí về thu nhập

1.1. Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

1.2. Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản

1. Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; tiếp cận thông tin.

2. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt (10 chỉ số): Tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; loại hố xí/nhà tiêu; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin

Về sự tham gia của người dân trong kết quả rà soát hộ nghèo:

Trong quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có hướng dẫn bước “Tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát”.  Trong đó quy định:

- Thành phần tham gia gồm: đại diện chính quyền, các hội, đoàn thể, cán bộ LĐTBXH của xã, Trưởng ấp (chủ trì cuộc họp), Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng các hội, Bí thư Đoàn Thanh niên ấp và đại diện một số gia đình được các hộ dân trong ấp cử làm đại diện tham dự cuộc họp.

- Nội dung cuộc họp: lấy ý kiến người dân để thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo trên địa bàn (chủ yếu tập trung vào hộ nghèo, cận nghèo mới phát sinh; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo)

- Kết quả cuộc họp được lập thành 02 Biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện các hộ dân, 01 bản lưu ở ấp, 01 bản gửi Bản Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã.

Trân trọng./..


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tieu chuan xet ho ngheo
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi tiêu chuẩn xét hộ nghèo trung ương và hộ cận nghèo là sao . Khi xét công nhận có cần lấy ý kiến của nhân dân hay tự ý trưởng ấp và 1 số lãnh đạo xã tự quyết định. những người được xét hộ nghèo trung ương là con em và những người thân thuộc của trưởng ấp. nhưng họ cần được xét để hỗ trợ thì không được xét vì không cho trưởng ấp và lãnh đạo xã ăn nhậu . Vậy có công bằng cho nhân dân ấp cây cầy xã tân hòa huyện tân châu tỉnh tây ninh hay không. đề nghị các cấp ban nghành giải quyết sớm để lấy lại công bằng cho nhân dân. bức xúc của nhân dân đã mấy năm nay. có phản ánh lên xã nhưng không được giải quyết . Thay mặt nhân dân xã nhờ các cấp lãnh đạo huyện tân châu cần sớm giải quyết 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi tiêu chuẩn xét hộ nghèo trung ương và hộ cận nghèo là sao . Khi xét công nhận có cần lấy ý kiến của nhân dân hay tự ý trưởng ấp và 1 số lãnh đạo xã tự quyết định. những người được xét hộ nghèo trung ương là con em và những người thân thuộc của trưởng ấp. nhưng họ cần được xét để hỗ trợ thì không được xét vì không cho trưởng ấp và lãnh đạo xã ăn nhậu . Vậy có công bằng cho nhân dân ấp cây cầy xã tân hòa huyện tân châu tỉnh tây ninh hay không. đề nghị các cấp ban nghành giải quyết sớm để lấy lại công bằng cho nhân dân. bức xúc của nhân dân đã mấy năm nay. có phản ánh lên xã nhưng không được giải quyết . Thay mặt nhân dân xã nhờ các cấp lãnh đạo huyện tân châu cần sớm giải quyết 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: