(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tình hình sử dụng đất thuộc phạm vi "đường chữa cháy" (đất công) tại xã Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhận     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/04/2016 - 15 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 01/05/2016 - 20 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hoà Thành; Phòng Tài nguyên và Môi trường Hoà Thành, UYND xã Long Thành Nam.

Tại phạm vi dành làm  đường chữa cháy thuộc thửa 195 và 196 tờ bản đồ 15 có hộ dân tự ý xây tường rào. Không biết cơ quan chức năng xử lý như thế nào ? có buộc phải khắc phục hiện trạng không ? Nếu chưa xử lý thì đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xử lý kiệp thời. Trân Trọng !


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tình hình sử dụng đất thuộc phạm vi "đường chữa cháy" (đất công) tại xã Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hoà Thành; Phòng Tài nguyên và Môi trường Hoà Thành, UYND xã Long Thành Nam.

Tại phạm vi dành làm  đường chữa cháy thuộc thửa 195 và 196 tờ bản đồ 15 có hộ dân tự ý xây tường rào. Không biết cơ quan chức năng xử lý như thế nào ? có buộc phải khắc phục hiện trạng không ? Nếu chưa xử lý thì đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xử lý kiệp thời. Trân Trọng !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hoà Thành; Phòng Tài nguyên và Môi trường Hoà Thành, UYND xã Long Thành Nam.

Tại phạm vi dành làm  đường chữa cháy thuộc thửa 195 và 196 tờ bản đồ 15 có hộ dân tự ý xây tường rào. Không biết cơ quan chức năng xử lý như thế nào ? có buộc phải khắc phục hiện trạng không ? Nếu chưa xử lý thì đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xử lý kiệp thời. Trân Trọng !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: