(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển mục đích sử dụng đất
Người hỏi : Phạm Thành Đạt     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 28/04/2016 - 22 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 29/04/2016 - 10 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Tôi có một thắc mắc mong Sở Tài nguyên giải đáp.

Hiện tại tôi có một mảnh đất với diện tích là 1072,1 m2 mục đích trên giấy chứng nhận ghi là Đất trồng lúa nước còn lại. Do nay hai đứa con trai của tôi đã lớn, đã lập gia đình nên muốn được ra riêng. Đất nhà tôi nằm tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh thuộc xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng. Nay tôi có nhu cầu chuyển từ đất lúa nước còn lại sang đất ở để xây dựng nhà cho các con. Tôi có đến Phòng Tài nguyên huyện để xin cung cấp thông tin quy hoạch thì được biết là khu đất nhà tôi được quy hoạch là đất ở. Khu vực nhà tôi cũng có nhiều nhà đã xây dựng. Nhưng khi hỏi cán bộ có chuyển mục đích được không thì được trả lời không, do Chính phủ quy định bảo vệ nghiêm ngặt đất lúa gì đó. Mà khu đất nhà tôi không còn trồng lúa được từ khi làm đường Hồ Chí Minh thì hệ thống kênh mương bị tắt nghẽn.

Như vậy, trường hợp của tôi có chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà được không. Đến tháng 8 năm 2016, tôi phải xây dựng nhà cho các con tôi. Kính mong Sở Tài nguyên Môi trường giúp đở.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 16/05/2016 - 15 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời ông Phạm Thành Đạt như sau:

Theo nội dung câu hỏi của ông thì khu vực đất ông dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn phù hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu huyện Trảng Bàng đã được UBND Tỉnh xét duyệt.

Căn cứ Điều 52 Luật đất đai năm 2013 thì căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”

Do đó, đề nghị ông Phạm Thành Đạt liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bàng để đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Trảng Bàng. Sau khi kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt thì Ông phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước còn lại sang đất ở theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.

 Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển mục đích sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Tôi có một thắc mắc mong Sở Tài nguyên giải đáp.

Hiện tại tôi có một mảnh đất với diện tích là 1072,1 m2 mục đích trên giấy chứng nhận ghi là Đất trồng lúa nước còn lại. Do nay hai đứa con trai của tôi đã lớn, đã lập gia đình nên muốn được ra riêng. Đất nhà tôi nằm tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh thuộc xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng. Nay tôi có nhu cầu chuyển từ đất lúa nước còn lại sang đất ở để xây dựng nhà cho các con. Tôi có đến Phòng Tài nguyên huyện để xin cung cấp thông tin quy hoạch thì được biết là khu đất nhà tôi được quy hoạch là đất ở. Khu vực nhà tôi cũng có nhiều nhà đã xây dựng. Nhưng khi hỏi cán bộ có chuyển mục đích được không thì được trả lời không, do Chính phủ quy định bảo vệ nghiêm ngặt đất lúa gì đó. Mà khu đất nhà tôi không còn trồng lúa được từ khi làm đường Hồ Chí Minh thì hệ thống kênh mương bị tắt nghẽn.

Như vậy, trường hợp của tôi có chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà được không. Đến tháng 8 năm 2016, tôi phải xây dựng nhà cho các con tôi. Kính mong Sở Tài nguyên Môi trường giúp đở.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Tôi có một thắc mắc mong Sở Tài nguyên giải đáp.

Hiện tại tôi có một mảnh đất với diện tích là 1072,1 m2 mục đích trên giấy chứng nhận ghi là Đất trồng lúa nước còn lại. Do nay hai đứa con trai của tôi đã lớn, đã lập gia đình nên muốn được ra riêng. Đất nhà tôi nằm tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh thuộc xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng. Nay tôi có nhu cầu chuyển từ đất lúa nước còn lại sang đất ở để xây dựng nhà cho các con. Tôi có đến Phòng Tài nguyên huyện để xin cung cấp thông tin quy hoạch thì được biết là khu đất nhà tôi được quy hoạch là đất ở. Khu vực nhà tôi cũng có nhiều nhà đã xây dựng. Nhưng khi hỏi cán bộ có chuyển mục đích được không thì được trả lời không, do Chính phủ quy định bảo vệ nghiêm ngặt đất lúa gì đó. Mà khu đất nhà tôi không còn trồng lúa được từ khi làm đường Hồ Chí Minh thì hệ thống kênh mương bị tắt nghẽn.

Như vậy, trường hợp của tôi có chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà được không. Đến tháng 8 năm 2016, tôi phải xây dựng nhà cho các con tôi. Kính mong Sở Tài nguyên Môi trường giúp đở.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: