(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp thu hút vùng sâu cho gv
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/04/2016 - 12 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 28/04/2016 - 14 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên hiện đang công tác tại xã vùng sâu huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Từ khi ra trường tôi được phân công về công tác tại vùng không khó khăn, sau đó tôi được luân chuyển về vùng sâu( vùng khó khăn). Sau khi hưởng phụ cấp thu hút 5 năm thì đến năm 2016 thì không được xét nữa. Nhưng theo trả lời của cổng thông tin thì tôi vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ- CP. Như vậy có đúng không ạ!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 29/04/2016 - 15 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi của bạn nêu chưa rõ: Bạn công tác tại vùng không khó khăn được chuyển công tác đến vùng khó khăn nhưng chưa nêu rõ đang ổn định cuộc sống tại vùng nào nên Sở Giáo dục và Đào tạo không thể trả lời cụ thể được.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp thu hút vùng sâu cho gv
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên hiện đang công tác tại xã vùng sâu huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Từ khi ra trường tôi được phân công về công tác tại vùng không khó khăn, sau đó tôi được luân chuyển về vùng sâu( vùng khó khăn). Sau khi hưởng phụ cấp thu hút 5 năm thì đến năm 2016 thì không được xét nữa. Nhưng theo trả lời của cổng thông tin thì tôi vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ- CP. Như vậy có đúng không ạ!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên hiện đang công tác tại xã vùng sâu huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Từ khi ra trường tôi được phân công về công tác tại vùng không khó khăn, sau đó tôi được luân chuyển về vùng sâu( vùng khó khăn). Sau khi hưởng phụ cấp thu hút 5 năm thì đến năm 2016 thì không được xét nữa. Nhưng theo trả lời của cổng thông tin thì tôi vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ- CP. Như vậy có đúng không ạ!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: