(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: V.v Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá
Người hỏi : Vũ Ngọc Ninh     Số điện thoại: 0983972737     Email: vungocninh11@gmail.com     Địa chỉ: 034 hàm nghi p2 tp tây ninh
Ngày hỏi: 29/04/2016 - 10 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 29/04/2016 - 10 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng . các điều kiện điể được cấp CC cá nhân đã đầy đủ theo qui định của Nghị Định 209 ( chứng nhận hoàn thành kháo đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá và số lượng công trình tham gia ) . Nhưng khi nộp hồ sơ lên SXD thì được đả lời là tạm dừng chờ hướng dẫn mới và không đưa ra thời hạn bao lâu . 

Qua tham khảo hướng dẫn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30-12-2014 về việc thực hiện luật xây dựng 50/2014/QH13 ; chưng VII. về việc quản lý điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng . việc cấp CCHN vẫn theo NĐ/209.

Xin được hỏi là tại sao và khi nào việc cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng sẽ được tiến hành trở lại . rất mong được sự phản hồi để tôi cũng như các anh em đang hoạt động trong cùng lĩnh vực tham gia hoạt động tốt hơn . 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 29/04/2016 - 12 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: Ông Vũ Ngọc Ninh.

Sau khi nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề. Sở Xây dựng trả lời thắc mắc của Ông như sau:

1. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 và được thay thế bởi Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (viết tắt là Nghị định số 15). Tuy nhiên, hiện tại Nghị định số 15 cũng đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (viết tắt là Nghị định số 59) và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (viết tắt là Nghị định số 46) kể từ ngày 05/8/2015.

2. Trước đây, Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (hạng 1 và 2) căn cứ theo Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (viết tắt là Nghị định số 112). Tuy nhiên, hiện tại Nghị định số 112 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (viết tắt là Nghị định số 32) kể từ ngày 10/5/2015.

3. Căn cứ Điều 149 Luật Xây dựng 2014; Điều 45 và Điều 52 Nghị định số 59 có quy định một số nội dung về cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng (cấp chứng chỉ hạng I, II, và III; quy định tổ chức thi sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hành nghề). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng vẫn chưa ban hành Thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định chi tiết về thành phần hồ sơ, kê khai kinh nghiệm, văn bằng chứng chỉ cần thiết, nội dung thi sát hạch, ... cũng như thời gian thực hiện loại thủ tục này. Mặt khác, Bộ Tài chính hiện tại cũng chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về thu phí thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

Từ những lý do nêu trên, hiện tại Sở Xây dựng chưa thể tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng của các cá nhân có nhu cầu. 

Trên đây là ý kiến giải đáp thắc mắc của Sở Xây dựng gửi đến Ông Vũ Ngọc Ninh được biết.

Các ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc gì về lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý hoạt động xây dựng, số điện thoại: 0663.814076.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: V.v Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng . các điều kiện điể được cấp CC cá nhân đã đầy đủ theo qui định của Nghị Định 209 ( chứng nhận hoàn thành kháo đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá và số lượng công trình tham gia ) . Nhưng khi nộp hồ sơ lên SXD thì được đả lời là tạm dừng chờ hướng dẫn mới và không đưa ra thời hạn bao lâu . 

Qua tham khảo hướng dẫn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30-12-2014 về việc thực hiện luật xây dựng 50/2014/QH13 ; chưng VII. về việc quản lý điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng . việc cấp CCHN vẫn theo NĐ/209.

Xin được hỏi là tại sao và khi nào việc cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng sẽ được tiến hành trở lại . rất mong được sự phản hồi để tôi cũng như các anh em đang hoạt động trong cùng lĩnh vực tham gia hoạt động tốt hơn . 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng . các điều kiện điể được cấp CC cá nhân đã đầy đủ theo qui định của Nghị Định 209 ( chứng nhận hoàn thành kháo đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá và số lượng công trình tham gia ) . Nhưng khi nộp hồ sơ lên SXD thì được đả lời là tạm dừng chờ hướng dẫn mới và không đưa ra thời hạn bao lâu . 

Qua tham khảo hướng dẫn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30-12-2014 về việc thực hiện luật xây dựng 50/2014/QH13 ; chưng VII. về việc quản lý điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng . việc cấp CCHN vẫn theo NĐ/209.

Xin được hỏi là tại sao và khi nào việc cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng sẽ được tiến hành trở lại . rất mong được sự phản hồi để tôi cũng như các anh em đang hoạt động trong cùng lĩnh vực tham gia hoạt động tốt hơn . 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: