(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Năm sau có còn tổ chức Kì Thi Viên Chức Y Tế?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: phamnhatminh1012@gmail.com     Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/04/2016 - 09 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 29/04/2016 - 10 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi năm sau tỉnh mình có còn tổ chức kỳ thi viên chức y tế nữa không ạ, nếu có thì em có thể tìm hiểu thông tin thời gian tổ chức thi hay các quy chế ở đâu ạ?

Mong nhận được phản hồi từ các ban, em cám ơn/


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 10/05/2016 - 09 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế trả lời như sau:

- Căn cứ Điều 20 Luật viên chức, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện.

- Như vậy, căn cứ vào nhu cầu công việc và biên chế được giao của các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức (có thể hàng năm, 02 năm/01lần…).

- Khi Ngành y tế có nhu cầu việc làm, Sở Y tế sẽ tổ chức tuyển dụng, khi tuyển dụng, Sở Y tế thành lập Hội đồng tuyển dụng, thời gian tổ chức thi tuyển do Hội đồng tuyển dụng quyết định và thông báo rộng rãi đến tất cả các cá nhân có nhu cầu (Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Website của Sở Y tế, niêm yếu tại Văn phòng Sở…).

- Hội đồng tuyển dụng căn cứ các quy định Thông tư số 16/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ để ban hành quy chế tuyển dụng cho ngành y tế. Bạn có thể tham khảo thêm về các quy định liên quan đến quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức tại Thông tư số 16/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Năm sau có còn tổ chức Kì Thi Viên Chức Y Tế?
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi năm sau tỉnh mình có còn tổ chức kỳ thi viên chức y tế nữa không ạ, nếu có thì em có thể tìm hiểu thông tin thời gian tổ chức thi hay các quy chế ở đâu ạ?

Mong nhận được phản hồi từ các ban, em cám ơn/

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi năm sau tỉnh mình có còn tổ chức kỳ thi viên chức y tế nữa không ạ, nếu có thì em có thể tìm hiểu thông tin thời gian tổ chức thi hay các quy chế ở đâu ạ?

Mong nhận được phản hồi từ các ban, em cám ơn/

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: