(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi Ban tổ chức tỉnh ủy
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/01/2014 - 14 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 02/01/2014 - 16 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cơ quan chức năng cho tôi biết tại sao trong thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Đoàn thể...ví dụ như Văn phòng tỉnh Ủy, Ban Tổ chức,... Văn phòng huyện ủy, ban tổ chức huyện ủy.....lại không được công khai, minh bạch nhu cầu thi tuyển công chức để cá nhân muốn thi tuyển có điều kiện đăng ký thi tuyển cạnh tranh công bằng, nếu không công khai minh bạch nhu cầu thi tuyển như vậy sẽ dễ sải ra tiêu cực chạy chức chạy quyền, chạy việc trong tuyển dụng, tuyển cán bộ công chức không có chất lượng..... , Các cơ quan thuộc cơ quan Đảng, Đoàn thể.... không công khai nhu cầu thi tuyển cạnh tranh như vậy có đảm bảo chất lượng cán bộ công chức làm việc hay không?Theo thông tin đại chúng ở các tỉnh khác như TP.HCM ....tất cả đều được thi tuyển cạnh tranh công khai có khi còn thi tuyển các chức danh lãnh đạo......ai có nhu cầu thì đăng ký. Kiến nghị tại sao Tây Ninh không làm giống các tỉnh khác trong thi tuyển nên công khai nhu cầu ở các cơ quan Đảng,Đoàn thể.......để tuyển được cán bộ công chức thực sự có chất lượng, tránh được các tiêu cực chạy việc chạy......loại bỏ ngay dòng đầu bớt 30% cán bộ công chức không làm được việc như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu có 30% công chức không làm được việc.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 10/01/2014 - 07 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, câu hỏi nội dung đã được hỏi, Sở Nội vụ đang trả lời.

Trân Trọng./.

Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ ( Điện thoại: 066.3822414)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi Ban tổ chức tỉnh ủy
 Nội dung câu hỏi:

Xin cơ quan chức năng cho tôi biết tại sao trong thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Đoàn thể...ví dụ như Văn phòng tỉnh Ủy, Ban Tổ chức,... Văn phòng huyện ủy, ban tổ chức huyện ủy.....lại không được công khai, minh bạch nhu cầu thi tuyển công chức để cá nhân muốn thi tuyển có điều kiện đăng ký thi tuyển cạnh tranh công bằng, nếu không công khai minh bạch nhu cầu thi tuyển như vậy sẽ dễ sải ra tiêu cực chạy chức chạy quyền, chạy việc trong tuyển dụng, tuyển cán bộ công chức không có chất lượng..... , Các cơ quan thuộc cơ quan Đảng, Đoàn thể.... không công khai nhu cầu thi tuyển cạnh tranh như vậy có đảm bảo chất lượng cán bộ công chức làm việc hay không?Theo thông tin đại chúng ở các tỉnh khác như TP.HCM ....tất cả đều được thi tuyển cạnh tranh công khai có khi còn thi tuyển các chức danh lãnh đạo......ai có nhu cầu thì đăng ký. Kiến nghị tại sao Tây Ninh không làm giống các tỉnh khác trong thi tuyển nên công khai nhu cầu ở các cơ quan Đảng,Đoàn thể.......để tuyển được cán bộ công chức thực sự có chất lượng, tránh được các tiêu cực chạy việc chạy......loại bỏ ngay dòng đầu bớt 30% cán bộ công chức không làm được việc như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu có 30% công chức không làm được việc.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cơ quan chức năng cho tôi biết tại sao trong thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Đoàn thể...ví dụ như Văn phòng tỉnh Ủy, Ban Tổ chức,... Văn phòng huyện ủy, ban tổ chức huyện ủy.....lại không được công khai, minh bạch nhu cầu thi tuyển công chức để cá nhân muốn thi tuyển có điều kiện đăng ký thi tuyển cạnh tranh công bằng, nếu không công khai minh bạch nhu cầu thi tuyển như vậy sẽ dễ sải ra tiêu cực chạy chức chạy quyền, chạy việc trong tuyển dụng, tuyển cán bộ công chức không có chất lượng..... , Các cơ quan thuộc cơ quan Đảng, Đoàn thể.... không công khai nhu cầu thi tuyển cạnh tranh như vậy có đảm bảo chất lượng cán bộ công chức làm việc hay không?Theo thông tin đại chúng ở các tỉnh khác như TP.HCM ....tất cả đều được thi tuyển cạnh tranh công khai có khi còn thi tuyển các chức danh lãnh đạo......ai có nhu cầu thì đăng ký. Kiến nghị tại sao Tây Ninh không làm giống các tỉnh khác trong thi tuyển nên công khai nhu cầu ở các cơ quan Đảng,Đoàn thể.......để tuyển được cán bộ công chức thực sự có chất lượng, tránh được các tiêu cực chạy việc chạy......loại bỏ ngay dòng đầu bớt 30% cán bộ công chức không làm được việc như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu có 30% công chức không làm được việc.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: