(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đối tượng hướng thu hút
Người hỏi : pham van manh     Số điện thoại: 01692782767     Email: mảnh@yahoo.com     Địa chỉ: bến cầu tây ninh
Ngày hỏi: 01/01/2014 - 23 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 02/01/2014 - 07 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

tới đây truohg tiên thuận và hướng hết 5 năm thu hút. nay tôi có được tiếp tục hưởng tiếp hay không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 04/04/2014 - 16 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Do câu hỏi không rõ nội dung nên cơ quan chúng tôi xin phép không thể trả lời nội dung này.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đối tượng hướng thu hút
 Nội dung câu hỏi:

tới đây truohg tiên thuận và hướng hết 5 năm thu hút. nay tôi có được tiếp tục hưởng tiếp hay không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tới đây truohg tiên thuận và hướng hết 5 năm thu hút. nay tôi có được tiếp tục hưởng tiếp hay không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: