(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế kinh doanh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0966346660     Email:      Địa chỉ: Xã thái bình huyện Châu Thành
Ngày hỏi: 31/12/2013 - 10 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 01/01/2014 - 12 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 01 cơ sở cưa cây gia công tại xã Thái Bình (đã được UBND huyện Châu thành cấp giấy phép kinh doanh cách đây 5 năm) hiện đang hoạt động bình thường, nhưng tôi thắc mắc về việc đóng thuế hàng tháng đối với cơ sở kinh doanh

Ví dụ như tại cơ sở của nhà tôi thì người thu thuế là đội thuế của UBND xã Thái bình nhưng cách thu thì tôi không được rõ vì chú thu thuế đưa ra 02 điều kiện là nếu đóng thuế hàng tháng 138.000 đồng thì không được  miễn 02 tháng trong năm (01 tháng mưa, 01 tháng nghỉ tết) còn nếu đóng thuế hàng tháng 289.000 đồng thì được miễn 02 tháng nói trên. Tôi cũng nói rõ luôn số tiền thuế trên cũng không cố định trong năm vì cứ 3-6 tháng thì chú thu thuế lại đòi tăng thêm tiền thu, tôi hỏi có quy định nào quy định rõ số tiền thuế không thì chú thu thuế cứ nói là tùy trường hợp (chú thu thuế mới thông báo là năm 2014 thuế sẽ lên nữa).

Vậy cho tôi hỏi cơ sở nào để tính thuế kinh doanh hàng tháng đối với cơ sở cưa gia công như nhà tôi (nói rõ là trong giấy phép kinh doanh của tôi ghi vốn điều lệ là 50.000.000 đồng) và với mức thu của UBND xã thái bình như hiện nay có đúng với quy định không và cách thu như vậy có đúng?

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế kinh doanh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có 01 cơ sở cưa cây gia công tại xã Thái Bình (đã được UBND huyện Châu thành cấp giấy phép kinh doanh cách đây 5 năm) hiện đang hoạt động bình thường, nhưng tôi thắc mắc về việc đóng thuế hàng tháng đối với cơ sở kinh doanh

Ví dụ như tại cơ sở của nhà tôi thì người thu thuế là đội thuế của UBND xã Thái bình nhưng cách thu thì tôi không được rõ vì chú thu thuế đưa ra 02 điều kiện là nếu đóng thuế hàng tháng 138.000 đồng thì không được  miễn 02 tháng trong năm (01 tháng mưa, 01 tháng nghỉ tết) còn nếu đóng thuế hàng tháng 289.000 đồng thì được miễn 02 tháng nói trên. Tôi cũng nói rõ luôn số tiền thuế trên cũng không cố định trong năm vì cứ 3-6 tháng thì chú thu thuế lại đòi tăng thêm tiền thu, tôi hỏi có quy định nào quy định rõ số tiền thuế không thì chú thu thuế cứ nói là tùy trường hợp (chú thu thuế mới thông báo là năm 2014 thuế sẽ lên nữa).

Vậy cho tôi hỏi cơ sở nào để tính thuế kinh doanh hàng tháng đối với cơ sở cưa gia công như nhà tôi (nói rõ là trong giấy phép kinh doanh của tôi ghi vốn điều lệ là 50.000.000 đồng) và với mức thu của UBND xã thái bình như hiện nay có đúng với quy định không và cách thu như vậy có đúng?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 01 cơ sở cưa cây gia công tại xã Thái Bình (đã được UBND huyện Châu thành cấp giấy phép kinh doanh cách đây 5 năm) hiện đang hoạt động bình thường, nhưng tôi thắc mắc về việc đóng thuế hàng tháng đối với cơ sở kinh doanh

Ví dụ như tại cơ sở của nhà tôi thì người thu thuế là đội thuế của UBND xã Thái bình nhưng cách thu thì tôi không được rõ vì chú thu thuế đưa ra 02 điều kiện là nếu đóng thuế hàng tháng 138.000 đồng thì không được  miễn 02 tháng trong năm (01 tháng mưa, 01 tháng nghỉ tết) còn nếu đóng thuế hàng tháng 289.000 đồng thì được miễn 02 tháng nói trên. Tôi cũng nói rõ luôn số tiền thuế trên cũng không cố định trong năm vì cứ 3-6 tháng thì chú thu thuế lại đòi tăng thêm tiền thu, tôi hỏi có quy định nào quy định rõ số tiền thuế không thì chú thu thuế cứ nói là tùy trường hợp (chú thu thuế mới thông báo là năm 2014 thuế sẽ lên nữa).

Vậy cho tôi hỏi cơ sở nào để tính thuế kinh doanh hàng tháng đối với cơ sở cưa gia công như nhà tôi (nói rõ là trong giấy phép kinh doanh của tôi ghi vốn điều lệ là 50.000.000 đồng) và với mức thu của UBND xã thái bình như hiện nay có đúng với quy định không và cách thu như vậy có đúng?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: