(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ban hành Quyết định XPVPHC không đúng
Người hỏi : Huỳnh Văn Lợi     Số điện thoại: 0965022672     Email: bequyent@yahoo.com     Địa chỉ: KP Gia Huỳnh, Thị trấn, Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/01/2014 - 07 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 02/01/2014 - 08 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 27/12/2013 tôi có nhận được câu trả lời của chương trình. Tôi rất cảm ơn chương trình. Nhưng còn một số điểm tôi chưa rỏ trong câu trả lời nêu trên vậy kính mong chương trình giải đáp giúp tôi.

Trong câu trả lời: Tổ xử lý trật tự đô thị đã tạm giữ 15 đôi dép các loại, không có lập biên bản tạm giữ tại chổ, chỉ có thông báo cho trường hợp trên đến tại Tổ xử lý trật tự đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Trảng Bàng để được giải quyết theo quy định.

Tôi xin hỏi: tại thời điểm kiểm tra không lập biên bản, đếm số lượng tang vật trước mặt người dân chứng kiến xung quanh thì căn cứ vào đâu đến ngày hôm sau lập biên bản khẳng định là đã tạm giữ của tôi 15 đôi dép, giày các loại trong khi tôi không biết là cán bộ Lê Văn Phúc  đã hốt của tôi bao nhiêu đôi dép bỏ lên xe chạy đi trước tất cả người dân xung quanh chứng kiến.

Căn cứ Điều 58 Luật số: 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 thì Tổ công tác không có lập biên bản tạm giữ tại chổ như vậy có đúng quy định không ?

Trong câu trả lời: Ngày 23/12/2013 Ủy ban nhân dân thị trấn Trảng Bàng ra và tống đạt Quyết định số 260/QĐ-XPHC về việc vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông dường bộ, đối với ông Huỳnh Văn Lợi, tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP, về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vĩa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, với số tiền 200.000 đồng.

Tôi xin hỏi: tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Quy định:

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng, khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình và an toàn giao thông;

b) Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Tôi bán hàn rong trên vĩa hè chứ có canh tác nông nghiệp, Trồng cây đâu mà phạt tôi lỗi vi phạm đó?

Trong câu trả lời: Vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 10/12/2013, Tổ công tác tiến hành tạm giữ tan vật, đến ngày 11/12/2013 thì lập biên bản vi phạm hành chính sau đó có mời tôi đến và nhận Quyết định số 260/QĐ-XPHC ban hành  Ngày 23/12/2013 kèm theo biên bản tống đạt.

Tôi xin hỏi: Tại khoản 1, Điều 66 Luật số: 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 quy định Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Từ ngày lập biên bản 11/12/2013 đến Ngày 23/12/2013 trừ ngày chủ nhật, thứ bảy ra là còn 9 ngày.   

Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

c) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này.

Vậy UBND thị trấn Ban hành quyết định xử phạt tôi có đúng quy định không ?

Tại tuyến đường Nguyễn Văn Rốp thì tổ công tác xử lý vi phạm hành chính đối với tôi nhưng tuyến đường Gia Long, khu phố cổ Hội An thì cán bộ Lê Văn Phúc lại thu tiền có xé biên lai đối với những người bán hàng trên vĩa hè công khai, Vậy những người đó có vi phạm không sao cho bán công khai vậy không xử lý. ( tôi có hình ảnh cụ thể . kính mong các cơ quan nhà nước giải đáp giúp tôi

 

 

 

  


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/01/2014 - 14 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Anh chị chưa rõ thì liên hệ với UBND thị trấn Trảng Bàng. Nội dung có liên quan đến Công an chương trình đã có trả lời ở câu hỏi trước. Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ban hành Quyết định XPVPHC không đúng
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 27/12/2013 tôi có nhận được câu trả lời của chương trình. Tôi rất cảm ơn chương trình. Nhưng còn một số điểm tôi chưa rỏ trong câu trả lời nêu trên vậy kính mong chương trình giải đáp giúp tôi.

Trong câu trả lời: Tổ xử lý trật tự đô thị đã tạm giữ 15 đôi dép các loại, không có lập biên bản tạm giữ tại chổ, chỉ có thông báo cho trường hợp trên đến tại Tổ xử lý trật tự đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Trảng Bàng để được giải quyết theo quy định.

Tôi xin hỏi: tại thời điểm kiểm tra không lập biên bản, đếm số lượng tang vật trước mặt người dân chứng kiến xung quanh thì căn cứ vào đâu đến ngày hôm sau lập biên bản khẳng định là đã tạm giữ của tôi 15 đôi dép, giày các loại trong khi tôi không biết là cán bộ Lê Văn Phúc  đã hốt của tôi bao nhiêu đôi dép bỏ lên xe chạy đi trước tất cả người dân xung quanh chứng kiến.

Căn cứ Điều 58 Luật số: 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 thì Tổ công tác không có lập biên bản tạm giữ tại chổ như vậy có đúng quy định không ?

Trong câu trả lời: Ngày 23/12/2013 Ủy ban nhân dân thị trấn Trảng Bàng ra và tống đạt Quyết định số 260/QĐ-XPHC về việc vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông dường bộ, đối với ông Huỳnh Văn Lợi, tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP, về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vĩa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, với số tiền 200.000 đồng.

Tôi xin hỏi: tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Quy định:

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng, khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình và an toàn giao thông;

b) Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Tôi bán hàn rong trên vĩa hè chứ có canh tác nông nghiệp, Trồng cây đâu mà phạt tôi lỗi vi phạm đó?

Trong câu trả lời: Vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 10/12/2013, Tổ công tác tiến hành tạm giữ tan vật, đến ngày 11/12/2013 thì lập biên bản vi phạm hành chính sau đó có mời tôi đến và nhận Quyết định số 260/QĐ-XPHC ban hành  Ngày 23/12/2013 kèm theo biên bản tống đạt.

Tôi xin hỏi: Tại khoản 1, Điều 66 Luật số: 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 quy định Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Từ ngày lập biên bản 11/12/2013 đến Ngày 23/12/2013 trừ ngày chủ nhật, thứ bảy ra là còn 9 ngày.   

Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

c) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này.

Vậy UBND thị trấn Ban hành quyết định xử phạt tôi có đúng quy định không ?

Tại tuyến đường Nguyễn Văn Rốp thì tổ công tác xử lý vi phạm hành chính đối với tôi nhưng tuyến đường Gia Long, khu phố cổ Hội An thì cán bộ Lê Văn Phúc lại thu tiền có xé biên lai đối với những người bán hàng trên vĩa hè công khai, Vậy những người đó có vi phạm không sao cho bán công khai vậy không xử lý. ( tôi có hình ảnh cụ thể . kính mong các cơ quan nhà nước giải đáp giúp tôi

 

 

 

  

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 27/12/2013 tôi có nhận được câu trả lời của chương trình. Tôi rất cảm ơn chương trình. Nhưng còn một số điểm tôi chưa rỏ trong câu trả lời nêu trên vậy kính mong chương trình giải đáp giúp tôi.

Trong câu trả lời: Tổ xử lý trật tự đô thị đã tạm giữ 15 đôi dép các loại, không có lập biên bản tạm giữ tại chổ, chỉ có thông báo cho trường hợp trên đến tại Tổ xử lý trật tự đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Trảng Bàng để được giải quyết theo quy định.

Tôi xin hỏi: tại thời điểm kiểm tra không lập biên bản, đếm số lượng tang vật trước mặt người dân chứng kiến xung quanh thì căn cứ vào đâu đến ngày hôm sau lập biên bản khẳng định là đã tạm giữ của tôi 15 đôi dép, giày các loại trong khi tôi không biết là cán bộ Lê Văn Phúc  đã hốt của tôi bao nhiêu đôi dép bỏ lên xe chạy đi trước tất cả người dân xung quanh chứng kiến.

Căn cứ Điều 58 Luật số: 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 thì Tổ công tác không có lập biên bản tạm giữ tại chổ như vậy có đúng quy định không ?

Trong câu trả lời: Ngày 23/12/2013 Ủy ban nhân dân thị trấn Trảng Bàng ra và tống đạt Quyết định số 260/QĐ-XPHC về việc vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông dường bộ, đối với ông Huỳnh Văn Lợi, tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP, về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vĩa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, với số tiền 200.000 đồng.

Tôi xin hỏi: tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP Quy định:

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng, khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình và an toàn giao thông;

b) Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Tôi bán hàn rong trên vĩa hè chứ có canh tác nông nghiệp, Trồng cây đâu mà phạt tôi lỗi vi phạm đó?

Trong câu trả lời: Vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 10/12/2013, Tổ công tác tiến hành tạm giữ tan vật, đến ngày 11/12/2013 thì lập biên bản vi phạm hành chính sau đó có mời tôi đến và nhận Quyết định số 260/QĐ-XPHC ban hành  Ngày 23/12/2013 kèm theo biên bản tống đạt.

Tôi xin hỏi: Tại khoản 1, Điều 66 Luật số: 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 quy định Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Từ ngày lập biên bản 11/12/2013 đến Ngày 23/12/2013 trừ ngày chủ nhật, thứ bảy ra là còn 9 ngày.   

Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

c) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này.

Vậy UBND thị trấn Ban hành quyết định xử phạt tôi có đúng quy định không ?

Tại tuyến đường Nguyễn Văn Rốp thì tổ công tác xử lý vi phạm hành chính đối với tôi nhưng tuyến đường Gia Long, khu phố cổ Hội An thì cán bộ Lê Văn Phúc lại thu tiền có xé biên lai đối với những người bán hàng trên vĩa hè công khai, Vậy những người đó có vi phạm không sao cho bán công khai vậy không xử lý. ( tôi có hình ảnh cụ thể . kính mong các cơ quan nhà nước giải đáp giúp tôi

 

 

 

  

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: