(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chừng nào trả lời dân
Người hỏi : NGUYỄN ĐƯC     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tân hoà tân bình
Ngày hỏi: 02/01/2014 - 11 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 02/01/2014 - 16 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

 TÔI VÀ MỘT SỐ NGƯỜI DÂN TRONG HẺM TÔI CÓ LÀM ĐƠN KHIẾU NẠI GỞI UBND THỊ XÃ VỀ VIỆC HỘ BÀ HUỲNH THỊ MỸ NGỌC.XÂY NHÀ VÀ HÀNG RÀO LẤN HẼM 37 TRẦN VĂN TRÀ - TÂN HOÀ - TÂN BÌNH TXTN.  NAY ĐÃ HƠN 1 NĂM NHƯNG CHƯA ĐƯỢC UBND THỊ XÃ TRẢ LỜI ĐƠN. ĐỀ NGHỊ UBND THỊ XÃ NHANH CHÓNG TRẢ LỜI CHO CHÚNG TÔI .


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 27/01/2014 - 10 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

       Trước tiên UBND Thành phố Tây Ninh xin cảm ơn câu hỏi của Ông gửi tới UBND Thành phố, và mong rằng sẽ nhận được nhiều câu hỏi hơn nữa để Lãnh đạo UBND Thành phố hiễu rõ hơn những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân để kịp thời chấn chỉnh và điều hành góp phần cho sự phát triển của Thành phố.

        Câu hỏi mà Ông gửi tới UBND Thành phố đã hơn 01 năm theo như phản ảnh thì UBND Thành phố chưa nhận được nên không thể trả lời cho Ông biết.

        Ông có thể gửi lại câu hỏi cho UBND Thành phố  hoặc kiểm tra lại xem câu hỏi lần trước gửi đến cơ quan nào, nếu có gì thắc mắc Ông có thể liên hệ theo số điện thoại 066.3811048 ( gặp Chuyên viên Phương) để được biết thêm thông tin.

        Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chừng nào trả lời dân
 Nội dung câu hỏi:

 TÔI VÀ MỘT SỐ NGƯỜI DÂN TRONG HẺM TÔI CÓ LÀM ĐƠN KHIẾU NẠI GỞI UBND THỊ XÃ VỀ VIỆC HỘ BÀ HUỲNH THỊ MỸ NGỌC.XÂY NHÀ VÀ HÀNG RÀO LẤN HẼM 37 TRẦN VĂN TRÀ - TÂN HOÀ - TÂN BÌNH TXTN.  NAY ĐÃ HƠN 1 NĂM NHƯNG CHƯA ĐƯỢC UBND THỊ XÃ TRẢ LỜI ĐƠN. ĐỀ NGHỊ UBND THỊ XÃ NHANH CHÓNG TRẢ LỜI CHO CHÚNG TÔI .

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 TÔI VÀ MỘT SỐ NGƯỜI DÂN TRONG HẺM TÔI CÓ LÀM ĐƠN KHIẾU NẠI GỞI UBND THỊ XÃ VỀ VIỆC HỘ BÀ HUỲNH THỊ MỸ NGỌC.XÂY NHÀ VÀ HÀNG RÀO LẤN HẼM 37 TRẦN VĂN TRÀ - TÂN HOÀ - TÂN BÌNH TXTN.  NAY ĐÃ HƠN 1 NĂM NHƯNG CHƯA ĐƯỢC UBND THỊ XÃ TRẢ LỜI ĐƠN. ĐỀ NGHỊ UBND THỊ XÃ NHANH CHÓNG TRẢ LỜI CHO CHÚNG TÔI .

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: