(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: miễn giảm tiền sử dụng đất
Người hỏi : Nông Văn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/02/2016 - 10 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 15/03/2016 - 09 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

 Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Em xin hỏi vấn đề như sau:
Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định:

“Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.”

Vậy em xin hỏi địa phương ở đây là hiểu như thế nào? ( tỉnh, huyện hay xã, thị trấn ). Trường hợp hộ khẩu thường trú ở thành phố nay mua đất rừng sản xuất ở huyện khác và  xin chuyển mục đích thì có được miễn giảm không?

Rất mong được  Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.


 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 15/03/2016 - 17 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin được trả lời câu hỏi như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp thì cơ quan có trách nhiệm xây dựng phương án giao đất là Ủy ban nhân dẫn xã, phường, thị trấn phối hợp với Hợp tác xã, Hội Nông dân. Do đó, từ “địa phương” được hiểu là tại xã, phường, thị trấn.

- Trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất:

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

 “Điều 13. Thẩm quyền xác định và quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm

1. Căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được miễn, giảm, cụ thể:

a) Cục trưởng Cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b) Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với hộ gia đình, cá nhân.”

Từ căn cứ nêu trên, thì việc xác định và quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế. Do đó đề nghị anh/chị liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể. 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: miễn giảm tiền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

 Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Em xin hỏi vấn đề như sau:
Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định:

“Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.”

Vậy em xin hỏi địa phương ở đây là hiểu như thế nào? ( tỉnh, huyện hay xã, thị trấn ). Trường hợp hộ khẩu thường trú ở thành phố nay mua đất rừng sản xuất ở huyện khác và  xin chuyển mục đích thì có được miễn giảm không?

Rất mong được  Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.


 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Em xin hỏi vấn đề như sau:
Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định:

“Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.”

Vậy em xin hỏi địa phương ở đây là hiểu như thế nào? ( tỉnh, huyện hay xã, thị trấn ). Trường hợp hộ khẩu thường trú ở thành phố nay mua đất rừng sản xuất ở huyện khác và  xin chuyển mục đích thì có được miễn giảm không?

Rất mong được  Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.


 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: