(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kien nghi lan thu 2 : VE VIEC ANH HUONG CUA DOAN HOI CHO DEN DOI SONG CUA NGUOI DAN tai xa Thanh Tan
Người hỏi : Tran Quoc Phong     Số điện thoại: 0969458886     Email:      Địa chỉ: 3/23 Thanh Loi -Thanh Tan-Thanh pho Tay Ninh-Tay Ninh
Ngày hỏi: 15/02/2016 - 16 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 15/03/2016 - 10 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Một lần nữa tôi xin được kiến nghị và mong ủy ban sớm có chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc kinh doanh của đoàn hội chợ Mai Hùng tại địa bàn xã Thạnh Tân để đời sống người dân tại đây được bình thường trở lại.Hơn 1 tháng nay gia đình tôi vầ người dân tại đây vẫn phải chịu tiếng ồn đến 24 giờ hàng ngày.Nếu tiếp tục trình trạng này rất khó khăn trong việc học tập, sức khỏe cũng  như đời sống sinh hoạt hàng ngay cua nhân dân .Để được giải quyết người dân có phải làm đơn khiếu nại , vận động ký tên tập thể hay không vì đã khiếu nại rất nhiều lần và thời gian cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa được giải quyết.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 05/04/2016 - 09 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua phản ánh của công dân, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND xã Thạnh Tân trả lời nội dung phản ánh của công dân như sau:

1. Công tác tiếp nhận:
Ngày 18/01/2016 UBND xã tiếp nhận doanh nghiệp tư nhân hội chợi Mai Hùng hoạt động tại ấp thạnh lợi xã Thạnh Tân.
Thời gian hoạt động đợt 1 của doanh nghiệp từ ngày 18/01/2016 đến ngày 16/02/2016.
2. Công tác kiếm tra:
Trong quá trình quản lý, UBND xã đã chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành VHXH xã tổ chức kiểm tra thường xuyên hoạt động của DNTN hội chợ Mai Hùng. Qua kiểm tra, doanh nghiệp đã thực hiện đúng theo nội dung, chương trình và thời gian hoạt động theo giấy phép đã được sở Văn hóa cấp, đồng thời thực hiện tốt việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực tổ chức hoạt động.

Trong thời gian hoạt động của doanh nghiệp thì phát sinh một số dư luận về quá trình hoạt động của doanh nghiệp (Cụ thể vào ngày 5/02/201 6, Lãnh đạo UBND xã có thông tin dư luận về hoạt động của doanh nghiệp tư nhân hội chợ Mai Hùng tổ chức các trò chơi có thưởng mang tính cờ bạc trá hình). Sau khi nắm thông tin, UBND xã tiến hành chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành VHXH kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra không phát hiện gì về các trò chơi của doanh nghiệp tư nhân hội chợ Mai Hùng mang tính cờ bạc trá hình, chỉ hoạt động vui chơi có thưởng vì vậy đoàn kiểm tra chỉ nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện tốt về việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi xem xét giấy phép hoạt động và hợp đồng của địa phương, UBND xã đã chỉ đạo công chức VHXH xã thông báo cho doanh nghiệp biết và chấm dứt hợp đồng, đồng thời không tiếp tục ký hợp đồng lần 2, nhằm để đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trước cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Hiện nay doanh nghiệp tư nhân hội chợ Mai Hùng đã chính thức không còn hoạt động tại ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Tân nữa. 

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kien nghi lan thu 2 : VE VIEC ANH HUONG CUA DOAN HOI CHO DEN DOI SONG CUA NGUOI DAN tai xa Thanh Tan
 Nội dung câu hỏi:

Một lần nữa tôi xin được kiến nghị và mong ủy ban sớm có chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc kinh doanh của đoàn hội chợ Mai Hùng tại địa bàn xã Thạnh Tân để đời sống người dân tại đây được bình thường trở lại.Hơn 1 tháng nay gia đình tôi vầ người dân tại đây vẫn phải chịu tiếng ồn đến 24 giờ hàng ngày.Nếu tiếp tục trình trạng này rất khó khăn trong việc học tập, sức khỏe cũng  như đời sống sinh hoạt hàng ngay cua nhân dân .Để được giải quyết người dân có phải làm đơn khiếu nại , vận động ký tên tập thể hay không vì đã khiếu nại rất nhiều lần và thời gian cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa được giải quyết.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Một lần nữa tôi xin được kiến nghị và mong ủy ban sớm có chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc kinh doanh của đoàn hội chợ Mai Hùng tại địa bàn xã Thạnh Tân để đời sống người dân tại đây được bình thường trở lại.Hơn 1 tháng nay gia đình tôi vầ người dân tại đây vẫn phải chịu tiếng ồn đến 24 giờ hàng ngày.Nếu tiếp tục trình trạng này rất khó khăn trong việc học tập, sức khỏe cũng  như đời sống sinh hoạt hàng ngay cua nhân dân .Để được giải quyết người dân có phải làm đơn khiếu nại , vận động ký tên tập thể hay không vì đã khiếu nại rất nhiều lần và thời gian cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa được giải quyết.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: