(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về kết quả thi công chức-viên chức 2015 -đơn vị sở y tế
Người hỏi : Võ Hồng MInh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây NInh
Ngày hỏi: 04/02/2016 - 10 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 15/03/2016 - 09 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Dạ cho e hỏi kỳ thi tuyển dụng viên chức của đơn vị sở y tế vào ngày 20-21/01/2016 khi nào có kết quả thi, e xin cảm ơn ạ!!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 17/03/2016 - 11 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế trả lời bạn như sau:

Hiện nay Sở đang trong giai đoạn ráp phách và vô điểm thi tất cả môn thi. Thời gian công bố kết quả dự kiến cuối tháng 3 năm 2016. Kết quả được niêm yết tại Văn phòng Sở Y tế và trang web của Sở.

Xin chào bạn./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về kết quả thi công chức-viên chức 2015 -đơn vị sở y tế
 Nội dung câu hỏi:

Dạ cho e hỏi kỳ thi tuyển dụng viên chức của đơn vị sở y tế vào ngày 20-21/01/2016 khi nào có kết quả thi, e xin cảm ơn ạ!!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dạ cho e hỏi kỳ thi tuyển dụng viên chức của đơn vị sở y tế vào ngày 20-21/01/2016 khi nào có kết quả thi, e xin cảm ơn ạ!!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: