(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghị sớm nâng cấp đường giao thông và điện đường chiếu sáng.
Người hỏi : Tập thể người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Đường số 32, đường Bời Lời, Phường Ninh Sơn,TP. Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/02/2016 - 15 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 15/03/2016 - 09 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

1. Đường số 32, đường Bời Lời, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh khi nào mới được nâng cấp? và sẽ nâng cấp loại đường nhựa dầu hay đường Bêtông?

2. Phía Bắc Đường số 32, đường Bời Lời, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh các hộ dân sinh sống tại đây đi lại khó khăn vì đường hư, cây cối um tùm, rác thải bừa bãi, điện đường chiếu sáng lại không có, gây phản cảm mất cảnh quan đô thị của một phường, thành phố. Vậy xin hỏi cấp chính quyền nào quản lý? và sẽ nâng cấp ra sao? khi nào thực hiện?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 06/04/2016 - 11 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua câu hỏi của công dân, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, phòng QLĐT Thành phố trả lời câu hỏi như sau:

 1. Đường số 32, Bời Lời, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh đã được UBND thành phố Tây Ninh phê việc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại số 931/QĐ-UBND, ngày 30/10/2014.
Quy mô đầu tư xây dựng chiều rộng mặt đường láng nhựa: 5,50m. Do nguồn kinh phí có hạn, hiện nay UBND Thành phố đang xem xét các nguồn vốn để triển khai thực hiện công trình trong thời gian tới.
2. Theo phân cấp, tuyến đường này do UBND Phường Ninh Sơn quản lý, việc cây cối um tùm, rác thải bừa bãi, không có điện chiếu sáng công cộng gây phản cảm mất cảnh quan đô thị, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo UBND Phường Ninh Sơn tổ chức, vận động người dân phát hoang cây cối, dọn dẹp rác thải trên tuyến đường. Về điện đường chiếu sáng công cộng, hiện nay UBND Thành phố đang thực hiện theo chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm, đề nghị UBND Phường Ninh Sơn tổ chức vận động người dân đóng góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng tiết kiệm điện, Phòng Quản lý đô thị Thành phố hỗ trợ chi trả tiền điện thắp sáng hàng tháng từ nguồn ngân sách Thành phố.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghị sớm nâng cấp đường giao thông và điện đường chiếu sáng.
 Nội dung câu hỏi:

1. Đường số 32, đường Bời Lời, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh khi nào mới được nâng cấp? và sẽ nâng cấp loại đường nhựa dầu hay đường Bêtông?

2. Phía Bắc Đường số 32, đường Bời Lời, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh các hộ dân sinh sống tại đây đi lại khó khăn vì đường hư, cây cối um tùm, rác thải bừa bãi, điện đường chiếu sáng lại không có, gây phản cảm mất cảnh quan đô thị của một phường, thành phố. Vậy xin hỏi cấp chính quyền nào quản lý? và sẽ nâng cấp ra sao? khi nào thực hiện?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1. Đường số 32, đường Bời Lời, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh khi nào mới được nâng cấp? và sẽ nâng cấp loại đường nhựa dầu hay đường Bêtông?

2. Phía Bắc Đường số 32, đường Bời Lời, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh các hộ dân sinh sống tại đây đi lại khó khăn vì đường hư, cây cối um tùm, rác thải bừa bãi, điện đường chiếu sáng lại không có, gây phản cảm mất cảnh quan đô thị của một phường, thành phố. Vậy xin hỏi cấp chính quyền nào quản lý? và sẽ nâng cấp ra sao? khi nào thực hiện?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: