(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: số liệu khí hậu thời tiết đất đai
Người hỏi : Nguyễn Thanh Hải     Số điện thoại:      Email: nguyenthanhhai5008.nh@gmail.com     Địa chỉ: Dương minh châu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/02/2016 - 16 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 15/03/2016 - 09 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là sinh viên hiện đang làm đề tài nghiên cứu trên đồng ruộng, nếu cần biết số liệu khí hậu thời tiết đất đai của Tỉnh, Huyện (ở Tây Ninh) trong năm 2015 thì phải liện hệ ở cơ quan nào, phải mua hay liên hệ xin số liệu có được hay không?

hiện nay số liệu thống kê về  khí hậu thời tiết đất đai của Tỉnh trên Website cập nhật không kịp thời (mới cập nhật của năm 2013).


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 16/03/2016 - 17 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh xin được trả lời câu hỏi như sau:

Số liệu về khí hậu thời tiết 2015 thì bạn liên hệ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Tây Ninh để được hướng dẫn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: số liệu khí hậu thời tiết đất đai
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là sinh viên hiện đang làm đề tài nghiên cứu trên đồng ruộng, nếu cần biết số liệu khí hậu thời tiết đất đai của Tỉnh, Huyện (ở Tây Ninh) trong năm 2015 thì phải liện hệ ở cơ quan nào, phải mua hay liên hệ xin số liệu có được hay không?

hiện nay số liệu thống kê về  khí hậu thời tiết đất đai của Tỉnh trên Website cập nhật không kịp thời (mới cập nhật của năm 2013).

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là sinh viên hiện đang làm đề tài nghiên cứu trên đồng ruộng, nếu cần biết số liệu khí hậu thời tiết đất đai của Tỉnh, Huyện (ở Tây Ninh) trong năm 2015 thì phải liện hệ ở cơ quan nào, phải mua hay liên hệ xin số liệu có được hay không?

hiện nay số liệu thống kê về  khí hậu thời tiết đất đai của Tỉnh trên Website cập nhật không kịp thời (mới cập nhật của năm 2013).

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: