(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chính sách thu hút nhân tài
Người hỏi : Sinh viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Hồ chí Minh
Ngày hỏi: 16/02/2016 - 15 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 15/03/2016 - 09 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Em sinh năm 1990 đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành Hóa, hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh nhưng muốn về Tây Ninh công tác. Vậy em nộp đơn ở cơ quan nào? có chính sách hỗ trợ gì?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/04/2016 - 15 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Khoản 3, Điều 7 của Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“Người có trình độ thạc sĩ, người tốt nghiệp đại học loại giỏi, có ngành nghề đào tạo phù hợp theo yêu cầu của tỉnh, đồng ý về Tây Ninh công tác ít nhất 05 năm, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ thẩm định báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét bố trí công việc tại các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, … được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh.”, cụ thể:

Đối với người có trình độ thạc sĩ: Được hỗ trợ mức lương hàng tháng: Hưởng lương bậc 2 của ngạch Chuyên viên. 

mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chính sách thu hút nhân tài
 Nội dung câu hỏi:

Em sinh năm 1990 đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành Hóa, hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh nhưng muốn về Tây Ninh công tác. Vậy em nộp đơn ở cơ quan nào? có chính sách hỗ trợ gì?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em sinh năm 1990 đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành Hóa, hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh nhưng muốn về Tây Ninh công tác. Vậy em nộp đơn ở cơ quan nào? có chính sách hỗ trợ gì?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: