(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nghỉ tết
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/01/2016 - 10 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 14/01/2016 - 10 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là một GV THPT, mọi năm nay có công văn nghỉ tết rồi, nay sao chưa có, cho tôi hỏi học sinh THCS và THPT bắt đầu nghỉ từ ngày nào ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 15/01/2016 - 10 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp bạn là giáo viên thì căn cứ theo Kế hoạch số 2318/KH-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh. (có file đính kèm)

Trường họp có thay đổi sẽ thông báo bằng văn bản cụ thể đến toàn ngành.

Thân ái./.

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nghỉ tết
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là một GV THPT, mọi năm nay có công văn nghỉ tết rồi, nay sao chưa có, cho tôi hỏi học sinh THCS và THPT bắt đầu nghỉ từ ngày nào ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là một GV THPT, mọi năm nay có công văn nghỉ tết rồi, nay sao chưa có, cho tôi hỏi học sinh THCS và THPT bắt đầu nghỉ từ ngày nào ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: