(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mien giam tien thue dat
Người hỏi : Tran Cao     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/01/2016 - 14 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 11/01/2016 - 15 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Em xin hỏi vấn đề như sau:
Trường hợp dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi (miễn, giảm bằng ) quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì  áp dụng theo quy định tại văn bản nào?

 

Rất mong được  Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 20/01/2016 - 15 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Trường hợp cần giải đáp của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

“ 4. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

          Các Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất thuê mặt nước trước ngày 01/7/2014, ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành gồm:

          - Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

          - Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mien giam tien thue dat
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Em xin hỏi vấn đề như sau:
Trường hợp dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi (miễn, giảm bằng ) quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì  áp dụng theo quy định tại văn bản nào?

 

Rất mong được  Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Em xin hỏi vấn đề như sau:
Trường hợp dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi (miễn, giảm bằng ) quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì  áp dụng theo quy định tại văn bản nào?

 

Rất mong được  Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: