(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về công chức
Người hỏi : Trần Ngọc Trung     Số điện thoại:      Email: tranngoctrunghg@gmail.com     Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/01/2016 - 10 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 08/01/2016 - 14 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan ! Quý cơ quan cho e hỏi:

1. E đã tốt nghiệp đại học Luật (hệ đào tạo từ xa) vậy khi tỉnh có tổ chức thi tuyển công chức e có được nộp hồ sơ dự tuyển không ạ ?

2. Nếu e là người may mắn đậu trong kỳ thi công chức thì làm thế nào để được xét vào biên chế phục vụ lâu dài trong Nhà nước ạ ?

Rất mong sớm nhận được hồi âm của quý cơ quan. E xin chân thành cảm ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng công chức của tỉnh, nếu các sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với nhu cầu tuyển dụng công chức đều được nộp hồ sơ dự tuyển.

-  Trường hợp thi kết quả đạt và được Cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển thì sẽ tuyển dụng vào biên chế công chức theo quy định.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan ! Quý cơ quan cho e hỏi:

1. E đã tốt nghiệp đại học Luật (hệ đào tạo từ xa) vậy khi tỉnh có tổ chức thi tuyển công chức e có được nộp hồ sơ dự tuyển không ạ ?

2. Nếu e là người may mắn đậu trong kỳ thi công chức thì làm thế nào để được xét vào biên chế phục vụ lâu dài trong Nhà nước ạ ?

Rất mong sớm nhận được hồi âm của quý cơ quan. E xin chân thành cảm ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan ! Quý cơ quan cho e hỏi:

1. E đã tốt nghiệp đại học Luật (hệ đào tạo từ xa) vậy khi tỉnh có tổ chức thi tuyển công chức e có được nộp hồ sơ dự tuyển không ạ ?

2. Nếu e là người may mắn đậu trong kỳ thi công chức thì làm thế nào để được xét vào biên chế phục vụ lâu dài trong Nhà nước ạ ?

Rất mong sớm nhận được hồi âm của quý cơ quan. E xin chân thành cảm ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: