(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tìm mộ Liệt Sỹ
Người hỏi : Lê Vawn Dũng     Số điện thoại: 0903292052     Email: Dungttcpp1@gmail.com     Địa chỉ: Cục 2 Thanh tra Chính phủ
Ngày hỏi: 09/01/2016 - 18 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 11/01/2016 - 10 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tìm mộ Liệt sỹ: Lê Văn Đấu sinh 1951 quê Đông hoàng đông hưng thái bình hi sinh 1973  tiểu đoàn 2 sư 7 an táng tại núi Bà Đen


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 21/01/2016 - 14 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh nhận được thư của Ông gửi đến về việc tìm mộ liệt sỹ Lê Văn Đấu, sinh năm 1951.

Quê quán: Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Đơn vị: Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 7

Hy sinh: 1973

Qua nghiên cứu hồ sơ liệt sỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh không tìm thấy phần mộ liệt sĩ Lê Văn Đấu trong các nghĩa trang liệt sỹ thuộc tỉnh Tây Ninh quản lý.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh báo đến ông biết.

Chúc sức khỏe gia đình ông./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tìm mộ Liệt Sỹ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tìm mộ Liệt sỹ: Lê Văn Đấu sinh 1951 quê Đông hoàng đông hưng thái bình hi sinh 1973  tiểu đoàn 2 sư 7 an táng tại núi Bà Đen

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tìm mộ Liệt sỹ: Lê Văn Đấu sinh 1951 quê Đông hoàng đông hưng thái bình hi sinh 1973  tiểu đoàn 2 sư 7 an táng tại núi Bà Đen

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: