(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mien giam tien su dung dat
Người hỏi : Nông Văn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/01/2016 - 10 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 11/01/2016 - 15 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

 Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Em xin hỏi vấn đề như sau:
Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định:

“Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.”

Vậy em xin hỏi địa phương ở đây là hiểu như thế nào? ( tỉnh, huyện hay xã, thị trấn ). Trường hợp hộ khẩu thường trú ở thành phố nay mua đất rừng sản xuất ở huyện khác và  xin chuyển mục đích thì có được miễn giảm không?

Rất mong được  Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 20/01/2016 - 15 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

-Về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất:

Tại khoản 1, Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC 16/6/2014 của Bộ Tài chính  quy định về giảm tiền sử dụng đất.

Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

“1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.”

          - Về hộ khẩu cư trú tại địa phương.

          Tại  Điều 1 Chương I Luật Cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

“…

Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.”

           Căn cứ quy định trên, cư trú là hình thức thường trú hoặc tạm trú của công dân  tại một địa điểm đăng ký thuộc xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, để xác định là hộ khẩu thường trú tại địa phương (địa phương thuộc đơn vị hành chính là cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp xã) nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, công nhận quyền sử dụng đất…theo khoản 1 Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC 16/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên. Cục Thuế Tây Ninh xin ý kiến Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mien giam tien su dung dat
 Nội dung câu hỏi:

 Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Em xin hỏi vấn đề như sau:
Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định:

“Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.”

Vậy em xin hỏi địa phương ở đây là hiểu như thế nào? ( tỉnh, huyện hay xã, thị trấn ). Trường hợp hộ khẩu thường trú ở thành phố nay mua đất rừng sản xuất ở huyện khác và  xin chuyển mục đích thì có được miễn giảm không?

Rất mong được  Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Em xin hỏi vấn đề như sau:
Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định:

“Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.”

Vậy em xin hỏi địa phương ở đây là hiểu như thế nào? ( tỉnh, huyện hay xã, thị trấn ). Trường hợp hộ khẩu thường trú ở thành phố nay mua đất rừng sản xuất ở huyện khác và  xin chuyển mục đích thì có được miễn giảm không?

Rất mong được  Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: