(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc nâng lương trước thời hạn
Người hỏi : Nguyễn Thị Dung     Số điện thoại: 0663 815 327     Email: tusta.tayninh@gmail.com     Địa chỉ: 81 Lê Lợi, phường 2, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/01/2016 - 15 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 14/01/2016 - 08 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngoài thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ về quy định nâng lương trước thời hạn thì UBND tỉnh Tây Ninh có quy định nào về việc nâng lương trước thời hạn hay không?

Bằng khen của UBND tỉnh về "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... giai đoạn 2010-2015 " hoặc "có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động năm 2015..." có được xét nâng lương trước thời hạn hay không, nếu có thì thời gian xét trước mấy tháng?

Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

      Hiện tại Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (viết tắt là Thông tư 08/2013/TT-BNV) là văn bản hướng dẫn các chế độ về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn.

       Điều kiện để được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điểm 1, Điều 3 của Thông tư 08/2013/TT-BNV, ngoài ra để căn cứ thực hiện triển khai về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở cơ quan, đơn vị còn phải xây dựng quy chế xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc dựa trên hướng dẫn của Thông tư 08/2013/TT-BNV.

       Trường hợp của Anh (chị) chưa cung cấp đủ thông tin về mức lương hiện hưởng, thời gian tính nâng bậc lương lần sau, quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị đang công tác quy định về cấp độ thành tích để xét nâng lương trước thời hạn nên không đủ thông tin để trả lời. Anh (chị) có thể tham khảo thêm các quy định đã nêu ở trên.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc nâng lương trước thời hạn
 Nội dung câu hỏi:

Ngoài thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ về quy định nâng lương trước thời hạn thì UBND tỉnh Tây Ninh có quy định nào về việc nâng lương trước thời hạn hay không?

Bằng khen của UBND tỉnh về "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... giai đoạn 2010-2015 " hoặc "có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động năm 2015..." có được xét nâng lương trước thời hạn hay không, nếu có thì thời gian xét trước mấy tháng?

Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngoài thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ về quy định nâng lương trước thời hạn thì UBND tỉnh Tây Ninh có quy định nào về việc nâng lương trước thời hạn hay không?

Bằng khen của UBND tỉnh về "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... giai đoạn 2010-2015 " hoặc "có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động năm 2015..." có được xét nâng lương trước thời hạn hay không, nếu có thì thời gian xét trước mấy tháng?

Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: