(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xét chuyển loại viên chức hay phải thi viên chức?
Người hỏi : nguyễn thị kim dung     Số điện thoại: 0124.5435351     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/01/2016 - 23 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 12/01/2016 - 09 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm thư viện đã vô biên chế 8 năm, hiện đang theo học lớp trung cấp sư phạm tiểu học chính quy vào thứ 7, chủ nhật. Vậy sau khi học xong, tôi sẽ được xét chuyển loại viên chức hay phải thi vào biên chế giáo viên như thí sinh tự do? Vui lòng trả lời giúp tôi, xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 29 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức "khi chuyển chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp". Như vậy theo quy định như trên trường hợp của Anh (chị) nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới cùng hạng và cơ quan sử dụng có nhu cầu đối với vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp mới thì trường hợp của Anh (chị) đủ điều kiện để được cấp có thẩm quyền xét chuyển.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xét chuyển loại viên chức hay phải thi viên chức?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi làm thư viện đã vô biên chế 8 năm, hiện đang theo học lớp trung cấp sư phạm tiểu học chính quy vào thứ 7, chủ nhật. Vậy sau khi học xong, tôi sẽ được xét chuyển loại viên chức hay phải thi vào biên chế giáo viên như thí sinh tự do? Vui lòng trả lời giúp tôi, xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm thư viện đã vô biên chế 8 năm, hiện đang theo học lớp trung cấp sư phạm tiểu học chính quy vào thứ 7, chủ nhật. Vậy sau khi học xong, tôi sẽ được xét chuyển loại viên chức hay phải thi vào biên chế giáo viên như thí sinh tự do? Vui lòng trả lời giúp tôi, xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: