(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đền bù và thoát nước
Người hỏi : Hai     Số điện thoại: 0917XXX957     Email:      Địa chỉ: Dmc tay ninh
Ngày hỏi: 29/03/2024 - 00 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 29/03/2024 - 10 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi là hộ dân đang sinh sống tại đường Chà là-trường hòa, xin hỏi quý có quan: 1. Dự án đường Chala-trường hoa đã thi công có đền bù không (đã đo đạc và kiểm kê kien trúc hoa màu..) 2. Khu dân cư chúng tôi đang sống (khu nhà nghỉ Mạnh Ninh) mổi khi mùa mưa đến lượng nước rất lớn gây ngập úng toàn khu vực sao không cho thì công he thống thoát nước như khu vực gần đó( chung tuyến) . Rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét, họ trợ bổ sung hệ thống thoát nước cho những hộ dân khu vực tôi đang sống yên tâm sính sống mỗi khi mùa mưa đến . Xin cám ơn
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông     
Thời gian trả lời: 08/04/2024 - 08 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
- Phạm giải phóng mặt bằng của dự án là  24m, công tác kiểm điếm đã thực hiện hoàn thành. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện (thị xã) đang thực hiện công tác lập, thẩm định giá bồi thường. Sau khi giá bồi thường phê duyệt, sẽ tiến hành lập, thẩm định phương án bồi thường và chi trả cho người dân theo quy định.
- Hệ thống thoát nước trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt trên cơ sở sự phối hợp khảo sát, rà soát và thống nhất giải pháp thiết kế với UBND huyện (thị xã), UBND các xã và các sở ban ngành liên quan. Tuy nhiên, Ban QLDA sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri sẽ phối hợp địa phương và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát theo nội dung kiến nghị và trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định khi cần thiết.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đền bù và thoát nước
 Nội dung câu hỏi: Tôi là hộ dân đang sinh sống tại đường Chà là-trường hòa, xin hỏi quý có quan: 1. Dự án đường Chala-trường hoa đã thi công có đền bù không (đã đo đạc và kiểm kê kien trúc hoa màu..) 2. Khu dân cư chúng tôi đang sống (khu nhà nghỉ Mạnh Ninh) mổi khi mùa mưa đến lượng nước rất lớn gây ngập úng toàn khu vực sao không cho thì công he thống thoát nước như khu vực gần đó( chung tuyến) . Rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét, họ trợ bổ sung hệ thống thoát nước cho những hộ dân khu vực tôi đang sống yên tâm sính sống mỗi khi mùa mưa đến . Xin cám ơn
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi là hộ dân đang sinh sống tại đường Chà là-trường hòa, xin hỏi quý có quan: 1. Dự án đường Chala-trường hoa đã thi công có đền bù không (đã đo đạc và kiểm kê kien trúc hoa màu..) 2. Khu dân cư chúng tôi đang sống (khu nhà nghỉ Mạnh Ninh) mổi khi mùa mưa đến lượng nước rất lớn gây ngập úng toàn khu vực sao không cho thì công he thống thoát nước như khu vực gần đó( chung tuyến) . Rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét, họ trợ bổ sung hệ thống thoát nước cho những hộ dân khu vực tôi đang sống yên tâm sính sống mỗi khi mùa mưa đến . Xin cám ơn
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: