(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Muốn làm BHTN
Người hỏi : Trần Văn Ngọc     Số điện thoại: 0976XXX642     Email: tran**********@gmail.com     Địa chỉ: Trường Tây. TX Hoà Thành
Ngày hỏi: 28/03/2024 - 21 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 29/03/2024 - 10 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi: Công ty TNHH LD Hasanderpharm . Địa chỉ 286 Tô Hiến Thành.P15.Q10. Tp.HCM. Đã không trả lương 1 tháng và cố tình không trả BHXH đúng thời gian quy định. Tôi đã làm 1 tháng không lương (tháng10/2023) và xin nghĩ việc (tháng11/2023). Đã đòi sổ BHXH và tờ rời BHXH nhiều lần nhưng không trả. Khi trả lại sổ cho tôi thì không đúng thời gian quy định (11/3/2024).Nay tôi muốn làm bảo hiểm thất nghiệp thì tôi phải sao? 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 05/04/2024 - 16 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời bạn như sau:

- Theo quy định pháp luật, trong thời hạn 03 tháng (tính theo dương lịch), kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc (HĐLĐ/HĐLV) Người lao động phải nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Thành phần hồ sơ cần nộp bao gồm:

- Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ: Quyết định chấm dứt HĐLĐ/HĐLV; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ/HĐLV...

- Sổ Bảo hiểm xã hội;

- Bản sao chứng minh nhân dân;

- Các giấy tờ liên quan (nếu có).

- Theo Khoản 5, Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, bạn cần liên hệ với Công ty TNHH LD Hasanderpharm, tại địa chỉ 286 Tô Hiến Thành.P15.Q10. Tp.HCM ty để yêu cầu công ty chốt sổ, xác nhận thời gian đóng BHXH, in tờ rời trả cho bạn theo quy định của pháp luật. Khi đó, bạn nộp hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ việc để thực hiện thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Muốn làm BHTN
 Nội dung câu hỏi: Công ty TNHH LD Hasanderpharm . Địa chỉ 286 Tô Hiến Thành.P15.Q10. Tp.HCM. Đã không trả lương 1 tháng và cố tình không trả BHXH đúng thời gian quy định. Tôi đã làm 1 tháng không lương (tháng10/2023) và xin nghĩ việc (tháng11/2023). Đã đòi sổ BHXH và tờ rời BHXH nhiều lần nhưng không trả. Khi trả lại sổ cho tôi thì không đúng thời gian quy định (11/3/2024).Nay tôi muốn làm bảo hiểm thất nghiệp thì tôi phải sao? 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Công ty TNHH LD Hasanderpharm . Địa chỉ 286 Tô Hiến Thành.P15.Q10. Tp.HCM. Đã không trả lương 1 tháng và cố tình không trả BHXH đúng thời gian quy định. Tôi đã làm 1 tháng không lương (tháng10/2023) và xin nghĩ việc (tháng11/2023). Đã đòi sổ BHXH và tờ rời BHXH nhiều lần nhưng không trả. Khi trả lại sổ cho tôi thì không đúng thời gian quy định (11/3/2024).Nay tôi muốn làm bảo hiểm thất nghiệp thì tôi phải sao? 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: