(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cập nhật cấp phiếu lí lịch tư pháp số 1 thành phiếu lí lịch tư pháp số 2
Người hỏi : Nguyễn Thị Hồng Huế     Số điện thoại: 0981XXX659     Email: nguy**********@gmail.com     Địa chỉ: 52 Ngô Thời Nhiệm Khu Phố 1, Long Hoa, Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/03/2024 - 09 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 28/03/2024 - 10 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:
Em chào Anh chị Cán Bộ Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, em có nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công xin cấp lí lịch tư pháp, em upload mẫu số 03, nhưng em có đánh dấu vào ô cấp Phiếu lí lịch tư pháp số 01, anh chị cho em hỏi là em xin cập nhật thành phiếu số 02 được không ạ, vì Bên Trường yêu cầu phiếu Lí Lịch Tư Pháp số 02. Em cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 28/03/2024 - 15 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tư pháp đã tiếp nhận câu hỏi của anh/chị. Sở Tư pháp đã ghi nhận cấp phiếu số 2 cho anh chị khi có kết quả xác minh.

Trân trọng cảm ơn anh chị.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cập nhật cấp phiếu lí lịch tư pháp số 1 thành phiếu lí lịch tư pháp số 2
 Nội dung câu hỏi:
Em chào Anh chị Cán Bộ Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, em có nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công xin cấp lí lịch tư pháp, em upload mẫu số 03, nhưng em có đánh dấu vào ô cấp Phiếu lí lịch tư pháp số 01, anh chị cho em hỏi là em xin cập nhật thành phiếu số 02 được không ạ, vì Bên Trường yêu cầu phiếu Lí Lịch Tư Pháp số 02. Em cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Em chào Anh chị Cán Bộ Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, em có nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công xin cấp lí lịch tư pháp, em upload mẫu số 03, nhưng em có đánh dấu vào ô cấp Phiếu lí lịch tư pháp số 01, anh chị cho em hỏi là em xin cập nhật thành phiếu số 02 được không ạ, vì Bên Trường yêu cầu phiếu Lí Lịch Tư Pháp số 02. Em cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: